نقش شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان، مثبت یا منفی؟

رئیس جمهوری افغانستان اخیرا شرکت های خصوصی امنیتی داخلی را لغو کرد و گفت کارمندان این شرکت ها باید به نیروهای امنیتی بپیوندند. حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از خارجی ها خواسته است به زودی جلوشرکت های خصوصی امنیتی خارجی را نیز بگیرند. او گفت که کشورش دیگر تحمل این نیروها را که موازی با نیروهای امنیتی افغانستان عمل می کنند، ندارد. در حال حاضر بیشتر از پنجاه شرکت خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند و حدود چهل هزار نفر در استخدام این شرکت ها هستند. این شرکت های خصوصی بیشتر تامین امنیت نهاد های خصوصی مانند بانکها، شرکت های ساختمانی و حتی تامین امنیت شماری از شخصیت های سیاسی را به عهده دارند.

در برنامه "صدای شما" روز پنجشنبه۲۰ اسد (۱۲اگست /اوت)، به بررسی نقش این شرکت ها در تامین امنیت در افغانستان می پردازیم.

شمادر مورد نقش مثبت و منفی شرکت ها ی خصوصی امنیتی چه فکر می کنید؟ آیا خود شاهد حوادثی از دست داشتن شرکت های خصوصی امنیتی در مواردی از نامنی ها بوده اید؟

نظرات و سوالات خود را می توانید روز پنجشنبه در جریان پخش برنامه صدای شما با تماس به شماره: 00442078360331 با ما درمیان بگذارید.

با ارسال "اس ام اس" یا پیامک از طریق تلفن موبایل تان به شماره 00447786208888 هم می توانید سوال و نظر خود را مطرح کنید. یا هم نظر و یا سوال خود را به این نشانی به ما ایمیل کنید: dari@bbc.co.uk