نشریات کابل: یکشنبه 24 اسد

درگیری های اخیر میان کوچی ها و هزاره ها در غرب کابل و بحث انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به نا آرامی های دو روز اخیر در کابل اختصاص داده است که از اثر درگیری میان کوچی ها و هزاره ها در غرب کابل بمیان آمد.

این روزنامه نوشته که مسئول این نا امنی ها، دولت افغانستان است چون به نوشته آرمان ملی، به عوامل ریشه ای این بحران توجه نکرده است.

نویسنده آرمان ملی همزمان با این، نسبت به احتمال رخنه افراد طالبان در میان کوچی ها هشدار داده و نوشته که بعید نیست این افراد "روزی پیش قراولان طالبان شوند."

روزنامه دولتی هیواد نیز به همین موضوع پرداخته و ادعا کرده است که افراد مشخصی برای رسیدن به اهداف شخصی شان، چنین درگیری هایی را سازمان داده اند.

این روزنامه از دولت افغانستان خواسته است تا جزییات و چگونگی بروز این درگیری را در غرب کابل بررسی کرده و عاملان اصلی آن را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

روزنامه چراغ نوشته است که بروز درگیری در غرب کابل و تیراندازی افراد درگیر نشان داد که برنامه خلع سلاح گروه های مسلح در افغانستان چندان موثر نبوده است و هنوز افرادی هستند که به شکل غیرقانونی اسلحه دارند.

این روزنامه همچنین نسبت به استفاده ابزاری از "قوم و مذهب" در چنین مواردی هشدار داده و عاملان این درگیری ها را "دستان فتنه از آستین قوم" توصیف کرده است.

روزنامه ماندگار از دولت افغانستان انتقاد کرده که برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها برنامه درستی ندارد.

این روزنامه نوشته: "نزاع میان کوچی ها و هزاره ها... نشان داد که دولت بی برنامه، چگونه می تواند بحران های اجتماعی را به فاجعه های اجتماعی تبدیل کند."

روزنامه دولتی انیس تلاش کرده در سرمقاله خود به نگرانی ها در مورد ادامه فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان جواب بدهد.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان مصمم است تا این شرکت را تعطیل کند، اما به نوشته روزنامه، این روند کار یک شبه نیست و اجرای آن به وقت و احتیاط نیاز دارد.

نویسنده انیس نوشته که اگر در تعطیل شرکت های خصوصی امنیتی که به نوشته روزنامه، سی تا چهل هزار کارمند مسلح دارد، از شتاب کار گرفته شود، این افراد می توانند چالش جدی را متوجه امنیت افغانستان کنند.

انیس همچنین خبر داده که دولت افغانستان در نظر دارد بخشی از کارمندان این شرکت ها را به شکل رسمی به نیروهای امنیتی این کشور جذب کند.

اصلاح، دیگر روزنامه دولتی چاپ کابل نیز در سرمقاله خود نوشته است که تا زمانی که شرکت های خصوصی امنیتی تعطیل نشوند، امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.

این روزنامه از مقامات مسئول در دولت افغانستان خواسته است تا در این راستا، اقدام کنند.

مطالب مرتبط