نشریات کابل: دوشنبه 25 اسد

افزایش تلفات سربازان خارجی و افغان، تلاشها برای تعطیل شرکت های خصوصی امنیتی و انتخابی شدن ادارات محلی افغانستان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود به نقل از گزارش رسانه های خبری نوشته است که تلفات سربازان خارجی در افغانستان، به حدود دو هزار نفر رسیده است.

این روزنامه نوشته که در نتیجه ادامه جنگ در افغانستان، علاوه بر تلفات انسانی، پول های هنگفتی نیز از سوی جامعه جهانی مصرف می شود، بدون اینکه به نوشته روزنامه، نتیجه آن معلوم باشد.

نویسنده سرنوشت افزوده که برخورد جامعه جهانی با مسئله افغانستان، نا امنی در این کشور را ریشه ای کرده و به بدتر شدن وضعیت انجامیده است.

روزنامه راه نجات نیز در سرمقاله خود جامعه جهانی را مقصر دانسته که برنامه مشخصی برای بهبود شرایط در افغانستان به اجرا نگذاشته است.

این روزنامه نوشته که مردم افغانستان، با گذشت بیش از هشت سال از حضور نیروهای خارجی در کشورشان و مصرف میلیاردها دلار، از نظر اقتصادی در وضعیت بدتری قرار دارند.

راه نجات نوشته که افزایش بیکاری در افغانستان که به باور نویسنده، در نتیجه سیاست های نادرست جامعه جهانی بمیان آمده است، رفته رفته به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و مشکلات زیادی را متوجه افغانستان کرده است.

روزنامه ماندگار با توجه به تلاشهای حکومت افغانستان به تعطیل شرکت های خصوصی امنیتی، نوشته است که آمریکا با اجرای چنین طرحی راضی نیست.

روزنامه نوشته که مخالفت آمریکا با طرح تعطیل شرکت های خصوصی امنیتی، می تواند تصمیم دولت افغانستان در این زمینه را به تاخیر بیاندازد.

نویسنده ماندگار افزوده که نیروهای امنیتی افغانستان در شرایط کنونی در حدی نیستند که بتوانند از تاسیسات داخلی و بین المللی حفاظت کنند و همین مسئله، به نوشته روزنامه، می تواند یکی از دلایل مخالفت آمریکا با تعطیل شرکت های خصوصی امنیتی باشد.

روزنامه سروش ملت نوشته است که دولت افغانستان تصمیم دارد اداره ولسوالی ها و بعدا شهرداری های سراسر این کشور را انتخابی بسازد.

نویسنده سروش ملت از این طرح به عنوان یک "حرکت مدنی" استقبال کرده و نوشته که انتخابی شدن این پست ها، به افغانستان کمک می کند تا با سرعت بیشتری به سوی "اهلیت محوری" حرکت کند.

این روزنامه نوشته که تعیین افراد در چنین پستها در سالهای اخیر باعث شده تا در ادارات محلی افغانستان به شایسته سالاری توجه نشود.

روزنامه هشت صبح نیز به همین موضوع پرداخته اما نسبت به "سوءاستفاده" از این برنامه جدید هشدار داده است.

نویسنده هشت صبح نوشته که "واسطه بازی و استفاده از شناخت و زور" می تواند به سادگی در این برنامه رخته کرده و مقامات برای حذف شفافیت این برنامه، باید از همین حالا جلو چنین تحرکات را بگیرند.

مطالب مرتبط