نشریات کابل: چهارشنبه 27 اسد

سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به روسیه، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به روسیه را با اهمیت توصیف کرده و نوشته که هیات افغانی، باید بیشترین استفاده را از این سفر بکنند.

آقای کرزی روز گذشته به روسیه رفت تا در نشست چهار جانبه افغانستان، تاجکستان، روسیه و پاکستان اشتراک کند.

سروش ملت نوشته که دو موضوع برای افغانستان در این سفر اهمیت دارد؛ یکی چگونگی مبارزه با تروریسم و رسیدن به نتیجه مشترکی در این رابطه با جانب پاکستان و دوم، بحث تجارت و روابط افغانستان با کشورهای منطقه در این زمینه.

نویسنده تاکید کرده که این سفر، فرصت خوبی برای افغانستان است تا با روسای جمهور پاکستان، تاجکستان و روسیه در این رابطه گفتگو شده و به تفاهم برسند.

روزنامه افغانستان نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که با توجه به برنامه آمریکا به آغاز خروج سربازانش از افغانستان سر از سال آینده میلادی، سفر آقای کرزی به روسیه، می تواند مرحله جدیدی از روابط افغانستان را با این کشور رقم بزند.

این روزنامه نوشته که کشورهای منطقه از جمله ایران، در گذشته ابراز آمادگی کرده اند که در صورت خروج نیروهای غربی از افغانستان، حاضر هستند در تامین امنیت این کشور کمک کنند.

نویسنده افغانستان افزوده که با توجه به چنین پیشنهادها، به نظر می رسد بحث همکاری های امنیتی نیز در کنار مسایل اقتصادی، در گفتگوها میان جانب افغانستان و مقامات روسیه مطرح شود.

روزنامه نخست، تلاش کرزی برای تعطیل شرکت های امنیتی خصوصی را "رویارویی" او با غرب و آمریکا تعبیر کرده است.

این روزنامه نوشته که آمریکا هرگز حاضر نیست شرکت های خصوصی امنیتی را در افغانستان تعطیل کند، اما پافشاری آقای کرزی به این مسئله، به نوشته روزنامه، نشان می دهد که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر در پی رویارویی با آمریکا برآمده است.

نخست افزوده که انتشار اعلامیه آقای کرزی در این رابطه، همزمان با سفر او به روسیه صورت گرفته است، مسئله ای به باور نویسنده، می تواند از این مسئله پرده بردارد که آقای کرزی در پی یافتن "بدیل" برای آمریکا در سطح منطقه است.

روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به سنگسار یک مرد و یک زن در ولایت قندوز از سوی طالبان اختصاص داده و نوشته که طالبان در حقیقت "دولت را سنگسار کردند."

این روزنامه نوشته که محل حادثه در قندوز، از مناطقی است که ظاهرا تحت کنترل دولت قرار دارد و نیروهای پلیس در آن حضور دارند، اما با این همه، به نوشته روزنامه، اقدام طالبان به سنگسار دو نفر در آن، "زنگ خطری" برای دولت افغانستان است.

آرمان ملی نوشته است که اگر جلو فعالیت طالبان در قندوز گرفته نشود، این ولایت با توجه به موقعیتی که دارد، می تواند برای بسیاری دیگر از ولایات شمالی افغانستان نیز خطرساز شود.

مطالب مرتبط