روزنامه های کابل: یکشنبه، ۳۱ اسد

روزنامه های چاپ امروز کابل، مطالب تحلیلی خود را به سفر اخیر جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به کابل و بحث مبارزه با فساد اداری در افغانستان اختصاص داده اند.

روزنامه هشت صبح نوشته است که مبارزه با فساد اداری در افغانستان تنها در زمره "تعهدات" رئیس جمهوری این کشور باقی مانده و کار عملی در این راستا صورت نمی گیرد.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی، یک بار دیگر نیز تعهد خود به مبارزه با فساد اداری را در دیدار با جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تکرار کرده و یک بار دیگر "رضایت" این سناتور آمریکایی را فراهم کرده است.

اما نویسنده این روزنامه افزوده که دولت افغانستان در برآورده کردن تعهدات خود در این زمینه، همواره ناکام بوده و فساد هنوز با قدرت خود در دستگاه دولتی این کشور باقیست.

روزنامه سروش ملت نوشته است که عدم شناسایی عوامل و مشخصات اصلی فساد اداری در افغانستان، دلیل اصلی ناکامی این روند بوده است.

این روزنامه نوشته که هنوز فساد بدرستی در ادارات افغانستان در سطح کمک کننده های بین المللی شناسایی نشده تا با آن مبارزه مناسب صورت گیرد.

سروش ملت نوشته که تمویل کنندگان بین المللی افغانستان، دست به "اختلاس های میلیونی" زده اند، بدون اینکه از آنها بازخواست صورت گرفته باشد و از سوی دیگر، در سطح داخلی افغانستان نیز، تفاوت چشمگیری میان حقوق یک مامور و مشاور وجود دارد که این خود به تقویت فساد کمک می کند.

نویسنده پرسیده که چگونه فساد ریشه کن شود، وقتی یک مشاور سه هزار دلار و یک مامور سه هزار افغانی حقوق می گیرند؟

روزنامه راه نجات نوشته است که تنها مردم افغانستان قادر قادر خواهند بود تا فساد را از این کشور ریشه کن کنند.

این روزنامه نوشته که "ارزش های اسلامی" به انسانها می آموزد که دست به اختلاس نزنند و فساد را ترویج نکنند.

نویسنده افزوده که مردم افغانستان با پیروی از این ارزشها، نیاز دارند تا "مسلمانی" خود را به اثبات برسانند.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود نوشته است که هماهنگی لازم میان دولت افغانستان و نهادهای بین المللی در زمینه مبارزه با فساد وجود ندارد.

این روزنامه ادعا کرده است که اقدامات دولت افغانستان برای مبارزه با فساد، در مواردی با مخالفت نهادهای بین المللی روبرو می شود که این مسئله، به باور نویسنده چالش اصلی سر راه برنامه مبارزه با فساد است.