'طالبان هشت مامور پلیس افغان را کشتند'

پلیس افغانستان

مقامات افغان می گویند افراد مسلح وابسته به طالبان هشت مامور پلیس را در ولایت قندوز در شمال افغانستان کشته اند.

یک مقام محلی پلیس در قندوز گفت که بیش از ده مرد مسلح در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه، 4 سنبله / شهریور، یک پاسگاه پلیس واقع در بیرون شهر قندوز را مورد حمله قرار دادند.

این مقام پلیس گفت که هدف از این حمله، دزدیدن اسلحه پلیس از این پاسگاه بوده است، اما مهاجمان موفق به این کار نشده اند.

مقامات محلی می گویند در این حمله، مهاجمان هشت تن از ماموران حاضر در این پاسگاه را به قتل رساندند اما یکی از ماموران موفق به فرار شده است.

قندوز از جمله ولایات شمالی افغانستان است که اخیرا طالبان توانسته اند حضور خود را در آنجا تقویت کنند.

گروه طالبان و سایر جنگجویان مسلح مخالف دولت افغانستان از اوایل سال 2009 میلادی متوجه ولایت قندوز شده و آرام آرام در آنجا نفوذ کرده اند.

این گروه ها حالا از ولایت قندوز به عنوان مرکزی برای سازماندهی عملیات خود در سایر مناطق شمالی افغانستان استفاده می کنند.

اوایل این ماه، یک بمبگذار انتحاری وابسته به طالبان شش مامور پلیس را در ولایت قندوز از پای درآورد.

افراد طالبان همچنین اخیرا یک مرد و یک زن افغان را به اتهام داشتن "روابط نامشروع جنسی" در ملاء عام سنگسار کردند.

مطالب مرتبط