نشریات کابل: پنجشنبه 4 سنبله

چگونگی مبارزه با تروریسم، دورنمای حضور آمریکا در افغانستان و انتخابات پارلمانی این کشور، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه نخست در سرمقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم در افغانستان دچار سر درگمی شده اند.

این روزنامه نوشته که هم دولت افغانستان و جامعه جهانی به از بین بردن تروریسم خود را متعهد می دانند اما در عمل، حکومت افغانستان از اعضای گروه های تروریستی به عنوان "برادران ناراضی" یاد می کند و جامعه جهانی نیز توجهی به مراکز اصلی تروریسم ندارد.

نویسنده نخست به این باور است که اینگونه برخورد با مشکلات امنیتی افغانستان، دورنمای پیروزی در این کشور را به شدت آسیب می زند.

روزنامه هشت صبح نیز در مطلب مشابهی اظهارات اخیر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان را بررسی کرده که گفته بود در افغانستان مرز میان دوست و دشمن مغشوش است.

این روزنامه چنین اظهاراتی را اینگونه تعبیر کرده که حکومت افغانستان هنوز تعریف مشخصی از تروریسم ندارد.

هشت صبح افزوده که وقتی وضعیت در داخل حکومت افغانستان اینگونه است، پس چطور امکان دارد مبارزه با طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان به پیروزی برسد.

نویسنده نوشته است که طالبان به حملات مرگبار خود در افغانستان ادامه داده اند اما دولت افغانستان بدون توجه به این مسئله، همواره به مذاکره با این گروه ها تاکید کرده است.

روزنامه راه نجات نوشته است که روسیه اخیرا در تلاش تقویت حضور خود در افغانستان است.

این روزنامه نوشته است که آمریکا و ناتو در پی بیرون شدن از افغانستان هستند و روسیه با استفاده از فرصت، می خواهد جای پای خود را در این کشور باز کند.

اما روزنامه سروش ملت این ادعا را که آمریکا در پی کاهش حضور نظامی خود در افغانستان است، به چالش کشیده است.

این روزنامه نوشته که آمریکا در پی توسعه پایگاه های نظامی خود در افغانستان است و این مسئله می رساند که آمریکا به این زودی از افغانستان بیرون نخواهد شد.

اما این روزنامه همزمان نوشته است که تاکید وزارت دفاع آمریکا به آغاز خروج نظامی از افغانستان و همزمان، سرمایه گذاری روی ایجاد پایگاه های جدید نظامی در جنوب و شمال افغانستان، "دورنمای جنگ را در این کشور مبهم جلوه می دهد."

روزنامه ماندگار مطلبی در مورد پارلمان دوم افغانستان که قرار است پس از انتخابات هجدهم سپتامبر تشکیل شود، چاپ کرده و نوشته که حکومت افغانستان از همین حالا تلاشهایی را برای اعمال نفوذ در این پارلمان آغاز کرده است.

این روزنامه نوشته که حکومت در تلاش است تا اکثریت قاطع مجلس نمایندگان را بدست آورده و از آن طریق به برنامه های خود "مشروعیت" بخشد.

اما روزنامه به موارد مشخصی که نمایانگر این تلاشها باشد، اشاره نکرده است.

مطالب مرتبط