نشریات کابل: یکشنبه ۷ سنبله

ادعای رسانه های آمریکایی در مورد نفوذ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، امنیت انتخابات پارلمانی و حمله با گاز سمی به مکاتب دخترانه پایتخت افغانستان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار سرمقاله خود را به گزارشهای اخیر در مورد "رخنه" سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا – در کاخ ریاست جمهوری افغانستان اختصاص داده است.

این روزنامه ادعا کرده که افغانستان به "شرکت سهامی کشورها" تبدیل شده و هر کشوری برای پیشبرد برنامه خود در افغانستان مجبور است از راه های غیرمستقیم وارد عمل شود.

همین روزنامه مطلب دیگری را نیز در همین رابطه در صفحه نخست خود چاپ کرده و در عنوان درشتی نوشته است: "گر حکم شود که مست گیرند – در شهر هر آنچه هست، گیرند."

روزنامه چراغ نیز به همین موضوع پرداخته و از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته است تا اداره خود را از وجود "جاسوسها" پاک کند.

این روزنامه نوشته که حکومت افغانستان در این رابطه به یک "خانه تکانی و جراحی" نیاز دارد تا منافع افغانستان بتواند تامین شود.

روزنامه سروش ملت نسبت به امنیت انتخابات پارلمانی افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که افزایش نا امنی ها، مانع از شرکت گسترده مردم در انتخابات خواهد شد.

این روزنامه نوشته که نا امنی های چند روز اخیر در افغانستان نشان می دهد که طالبان برای اخلال انتخابات، "برنامه کلان و منظمی" را طراحی کرده اند.

سروش ملت نوشته است که نا امنی در روند انتخابات، زمینه تقلب و دستکاری از آرای مردم را فراهم کرده و از اعتبار مجلس آینده افغانستان می کاهد.

روزنامه هشت صبح حمله با گاز سمی به مکاتب دخترانه در کابل را به شدت محکوم کرده و آن را حرکتی "بزدلانه" خوانده است.

این روزنامه نوشته است که مسموم کردن دختران دانش آموز "هیچ منفعتی برای هیچ یک از جریانات مسلح یا غیرمسلح" به همراه ندارد.

اما هشت صبح در عین زمان از حکومت افغانستان نیز انتقاد کرده که در جلوگیری از چنین حملاتی حتی در پایتخت، عاجز است.

نویسنده، حکومت افغانستان را در این زمینه به "بی توجهی" متهم کرده است.