بانک مرکزی افغانستان ادعای 'تصرف' کابل بانک را رد کرد

بانک مرکزی افغانستان گزارشها در مورد بدست گرفتن کنترل یکی از بزرگترین بانک های خصوصی این کشور را رد کرده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به تازگی در یک مقاله نوشته است که بانک مرکزی افغانستان، دو نفر از هیات رهبری کابل بانک را برکنار کرده و به جای آنان، یک کارمند بانک مرکزی را برای پیشبرد امور این بانک منصوب کرده است.

این روزنامه گزارش کرده که کابل بانک حدود سه صد میلیون دلار ضرر کرده و این مقدار پول، به مراتب بیشتر از دارایی این بانک است.

بدنبال پخش این گزارش از رسانه های محلی افغانستان، تعداد زیادی از مشترکین کابل بانک برای گرفتن پولهای خود به دفاتر این بانک هجوم بردند.

این مسئله باعث شد پولهای موجود در نمایندگی های کابل بانک تمام شده و مشترکین زیادی که خواهان دریافت پول خود بودند، دست خالی به خانه بازگردند.

براساس گزارش واشنگتن پست، بانک مرکزی افغانستان برای کنترل این وضعیت، امور کابل بانک را بدست گرفته است.

اما مقام های بانک مرکزی می گویند برکناری رئیس و مدیر اجرایی کابل بانک بر اساس تصمیم شورای عالی بانک مرکزی و به هدف اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است.

بانک مرکزی می گوید براساس این تصمیم مالکان و سهام داران بانکها نمی توانند به عنوان روسای هیات مدیره بانکها کار کنند.

به گفته بانک مرکزی افغانستان، بر اساس این تصمیم، شیرخان فرنوت، رئیس کابل بانک و خلیل فیروزی، مدیر اجرایی این بانک از وظایف خود کنار رفته و به جای آنها افراد دیگری از سوی کابل بانک به کار گماشته شده اند.

مقامات کابل بانک نیز در یک کنفرانس خبری در کابل، وارد آمدن فشار از سوی بانک مرکزی بر آنها را رد کردند.

اما روزنامه واشنتگن پست گزارش کرده است که رسیدگی به امور کابل بانک، در سطح رئیس جمهوری افغانستان مطرح شده و مقامات از آقای کرزی خواسته اند تا در این مورد اقدام کند.

این روزنامه به نقل از مقام ها و بانکدارهای افغانستان نوشته است که وضع مالی نابسامان کابل بانک می توانست نا ارامی سیاسی و اقتصادی را در این کشور به دنبال داشته باشد، چون حقوق ماهیانه سربازان ارتش و پلیس و بخشی از کارمندان وزارت معارف از طریق این بانک پرداخت می شود.

گفته شده است که کابل بانک بیش از یک میلیارد دلار از حساب پس انداز مشترکین خود در این بانک سرمایگذاری کرده است.

بانکداری در سالهای اخیر در افغانستان رشد خوبی داشته و چندین بانک خصوصی در ظرف کمتر از هشت سال در سراسر افغانستان ایجاد شد.

کابل بانک از اولین بانک هایی خصوصی بود که در افغانستان ایجاد شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان است.

این بانک در اکثر مناطق افغانستان، شعبه دارد و با سیستم بانکداری مدرن کار می کند.

مطالب مرتبط