مشخصات بانکداری خوب در افغانستان چه می تواند باشد

گزارشها از افغانستان حاکی است که کابل بانک یکی از تقریبآ 10بانک خصوصی افغانستان ظاهرآ به سبب سوء اداره و فساد صد ها ملیون دلار زیان دیده است و توان پرداخت قرضه های خود را ندارد.

سپس رئیس بانک مرکزی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که کابل بانک توان پرداخت قرضه های خود رادارد.

او همچنین گفت که رئیس کابلبانک و رئیس هیات اجراییه آن از وظایف شان استعفاداده اند و در حال حاضر یکی از کارمندان حرفه ای بانک مرکزی به عنوان رئیس اجرائیه کابلبانک گماشته شده است.

رئیس بانک مرکزی همچنین گفته است که مسئولان اجرایی سایر بانک های خصوصی نیز استعفا خواهند داد تا با افراد حرفه ای عوض شوند. رئیس جمهور کرزی و وزارت خارجه آمریکا از تصمیم بانک مرکزی افغانستان حمایت کرده اند.

به نظر شما مشخصات بانکداری خوب در افغانستان چه می تواند باشد؟ برای مصونیت پس انداز ها ، سپرده ها و امانت های مردم در بانک های خصوصی افغانستان چه کار هایی باید شود؟ آبا افرادی که به سبب فساد، بی مبالاتی و یا فقدان تخصص باعث تلف شدن پول مردم می شوند، چگونه برخورد شود؟

چگونه بانک ها در برابر سوء استفاده افراد بانفوذ حمایت شوند؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسش هایتان، شام پنجشبنه درهنگام پخش برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

و یاهم به شماره 00447786208888 به ما اس ام اس یا پیامک بفرسید.

همچنین می توانید نظرات و سوالات خود را به آدرس dari@bbc.co.uk به ما ایمل کنید.