روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۴ سنبله

تشکیل شورای عالی صلح، از موضوعهای اصلی مطالب عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است.

شورای عالی صلح روز شنبه، ۱۳ سنبله/شهریور، در پاسخ به پیشنهاد جرگه مشورتی صلح به منظور گفتگو با گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان تشکیل شد. هنوز اعضا و دایره اختیارات آن مشخص نشده است.

سروش ملت نوشته که سران جهادی، برخی از اعضای کابینه و رهبران قومی که نشست های مشترک با حامد کرزی در باره تشکیل شورای عالی صلح داشته اند، توافق کرده اند که این شورا با "صلاحیت های ویژه" به کار آغاز کند.

این روزنامه افزوده که این شورا به عنوان "میانجی" میان طالبان و دولت افغانستان فعالیت خواهد کرد و زمینه را برای پایان دادن جنگ در کشور فراهم خواهد کرد.

به نظر نویسنده سروش ملت، تشکیل شورای عالی صلح برای ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب تعامل با شورشیان "اقدام نیک و پسندیده" است، اما در باره دورنمای کار این شورا و توانایی های آن "شک و تردیدهایی" هم وجود دارد.

نویسنده در ادامه افزوده که این شورا مسئولیت سنگینی به دوش دارد و کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و پایان دادن به خشونت ها در کشور کار مشکلی است. به نظر سروش ملت، موفقیت این شورا در این کار، وابستگی به ساختار و عناصر تشکیل دهنده آن دارد.

راه نجات نوشته که بحث مذاکره با مخالفان دولت در "سطوح مختلف متصور و قابل اجرا است"، اما روند گفتگو با آنها پیچیده و همراه با چالش های متعدد است.

به نظر نویسنده، سیاست پیشین دولت در زمینه گفتگو با طالبان بیشتر در سطح پائین و گاهی در سطح بالا بود، ولی همراه با دادن امتیازهایی هم بود که در آن به دولت "جایگاهی مادون و ضعیف" اختصاص یافته بود.

راه نجات گفتگوی مبتنی بر چنین روندی را دلیل ناکامی دولت در زمینه گفتگو با مخالفان دانسته و افزوده که جرگه مشورتی صلح در جایگاه دولت در این گفتگوها "تغییر" ایجاد کرد و اکنون دولت از "موضع قدرت" برخوردار است.

این روزنامه افزوده که شورای عالی صلح "با چنین دستاوردی" خواهد توانست که "از نقطه ای جدید، با کمی تامل و برنامه ریزی دقیق‌تر مذاکرات را در سطح عالی‌تر و با موفقیت بیشتر" به پیش ببرد.

ماندگار به این موضوع در حد یک خبر پرداخته و آن را اقدامی از جانب آقای کرزی برای پیگیری تلاش هایش به منظور آشتی با مخالفان دولت دانسته است.

این روزنامه به نقل از برخی منابع "آگاه" نوشته که شورای عالی صلح ۵۰ عضو خواهند داشت و شماری از "مقامهای سابق طالبان و نمایندگان حزب اسلامی" هم شامل آنها خواهند بود.

اما روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که تلاش های دولت در زمینه صلح "یک جانبه" است و مخالفان همواره پیشنهادهای گفتگو را "به شدت" رد کرده و با اجرای "عملیات های خونین انتحاری" پاسخ داده اند.

به نظر نویسنده، تا زمانی که گروه های مخالف به مذاکرات صلح علاقه مندی نشان ندهند، تشکیل شورای صلح "جز هدر دادن وقت، هیچ نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت".

روزنامه افغانستان افزوده که طالبان زمانی تن به مصالحه خواهند داد که آن را به سود خود تشخیص دهند یا آن را "تنها راه نجات" خود تلقی کنند. به نظر نویسنده، طالبان زمانی به این نتیجه خواهند رسید که یا دولت سخاوتمندانه به خواست های طالبان تن دهد یا آنها تحت فشار ناگزیر به پذیرش مصالحه شوند.

این روزنامه اما افزوده که تن دادن سخاوتمندانه به خواست های طالبان، دموکراسی و دستاوردهای ده ساله کشور را "برباد" خواهد داد و وارد آوردن فشارها بر طالبان برای پذیرفتن مصالحه، عملیات نظامی را شدت خواهد بخشید. پیشنهاد نویسنده این است که دولت هم عملیات نظامی را شدت بخشد و هم روند صلح را شتاب دهد.

هشت صبح آماری که اخیرا از سوی ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان در باره تلفات طالبان در ۹۰ روز اخیر منتشر کرده را بررسی کرده است.

به نوشته این روزنامه، آقای پترائوس گفته که در این مدت ۲۳۵ تن از افراد "پیشتاز" طالبان کشته یا دستگیر شده و ۱۰۶۶ تن دیگر کشته و بیش از ۱۶۰۰ تن دیگر بازداشت شده اند. هشت صبح افزوده در مقابل در هفته گذشته ۲۸ سرباز ناتو کشته شده اند.

نویسنده مطلب همچنین نوشته که آمریکا با خروج از عراق وعده کرده که با تمرکز بر افغانستان، جنگ را در این کشور "یکسره" خواهد کرد، اما به نظر روزنامه این در حالی است که هنوز دولت افغانستان و متحدان آن در باره شیوه جنگ با تروریسم به نظری مشترک نرسیده اند.

هشت صبح افزوده که هر چند آمار ژنرال پترائوس از تلفات طالبان برتری نیروهای ناتو در جنگ را نشان می دهد، اما جدا از آمار تلفات شورشیان و سربازان جنگی، اطلاعاتی در باره مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی جنگ ارائه نمی شود.