آیا تجزیه افغانستان جنگ در این کشور را به پایان می رساند؟

انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک (آی آی اس اس

انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک (آی آی اس اس)، با حمایت از خروج بیشتر نیروهای غربی از افغانستان و جابجایی نیروهایی که در افغانستان باقی می مانند به مناطق دیگر در داخل این کشور، خواستار باز اندیشی کامل در استراتژی جنگ در افغانستان شده است.

این انستیتو می گوید در حالی که جنگ در افغانستان از مرز ده سال فراتر می رود، صبر و حوصله مردمی که کشور هایشان در افغانستان حضور نظامی دارند، برای حضور نظامی دراز مدت در این کشور کمرنگ تر می شود.

این انستیتو می گوید هرگاه این طرح آن عملی شود، بسیاری سربازان ناتو می توانند از افغانستان بیرون آورده شوند و آنانی که در آنجا باقی می مانند می توانند، به جای جنوب در شمال تمرکز کنند.

این طرح برای طالبان این زمینه را میسر می کند تا مناطق خودشان را اداره کنند و عملیات نظامی در صورت انجام شود که القاعده به این مناطق برگردد.

انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک همچنین پیشنهاد می کند که یک حکومت نامنظم فدرالی برای افغانستان بهتر است.

این طرح که حدود یک ماه پیش نخست از طرف رابرت بلک سفیر پیشین آمریکا در هند و از مشاوران جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شد در واقع تجزیه موقت افغانستان به شمال و جنوب را پیشنهاد می کند.

به نظر شما آیا تجزیه افغانستان یک راه حل درست است؟

اثر این طرح بر تمامیت ارضی افغانستان در دراز مدت چه خواهد بود؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسش هایتان، شام پنجشبنه در هنگام پخش برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

و یاهم به شماره 00447786208888 به ما اس ام اس یا پیامک بفرسید.

همچنین می توانید نظرات و سوالات خود را به آدرس dari@bbc.co.uk به ما ایمل کنید.