انتخابات مجلس: افغانها چه می گویند؟ (1)

انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در هژدهم سپتامبر برگزار شود. شماری از شهروندان افغان، نظریات خود را در مورد انتخابات با بی بی سی در میان گذاشته اند:

محمد ضامن عظیمی، غزنی:

Image caption محمد ضامن عظیمی، غزنی

ملت افغانستان به نمایندگان خود در دور اول اعتماد داشت و با شور و شوق در صحنه انتخابات حضور یافتند، اما (نمایندگان) در زمینه عملی کردن وعده های جدی که برای کاستن رنج مردم افغانستان داده بودند، متاسفانه موفق نبودند.

ما باید منتظر بمانیم که پارلمان دوم که در آستانه برگزاری آن قرار داریم، چه شخصیت هایی در آن راه پیدا می کنند... اما در یک دید کلی، اعتقاد دارم که پارلمان جدید از نظر ترکیب خود متعهد تر از پارلمان گذشته خواهد بود. دلیلش این است که مردم تجارب تلخی از پارلمان گذشته دارند، کسانی که به مردم وعده های بلند بالا دادند نتوانستند عمل کنند، این مسئله یک مقدار باعث بالا رفتن سقف شعور سیاسی مردم شده و ارتقای شعور و فهم سیاسی مردم می تواند در نوع انتخاب و گزینش مردم تاثیرگذار باشد.

شکیلا راشد، مزار شریف:

من در دور قبلی، به یک نماینده زن رای دادم، به این امید که بتواند از زنان در پارلمان نمایندگی کند. اما دیدم که نتوانست از عهده این مسئولیت برآید.

وضعیت زنان در افغانستان نیاز به توجه زیاد دارد و تنها از طریق حضور زنان در نهادهای چون پارلمان ممکن است که برای زنان کار شود. اما به نظر من، نمایندگان زن در پارلمان اول در این زمینه زیاد موفق نبودند.

این بار واقعا تا حالا تصمیم نگرفته ام که در انتخابات شرکت خواهم کرد یا نه.

ظاهر نظری، بامیان:

به نظر من، در پارلمان آینده جمعی از زورمندان و افراد فاقد دانش حقوقی راه خواهند یافت، چون قانون انتخابات هیچ تغییری نکرده و مردم هم همان مردم هستند و تحت تاثیر همان فشارها و عقاید و به همان تیپ افراد رای خواهند داد.

پارلمان گذشته در قبال وظایف اصلی خود که قانونگذاری برای رفع مشکلات جامعه است و نظارت از عملکردهای حکومت، موفق نبود و بجای آن سرگرم مشاجرات بین خود و حکومت بود.

این بار نامزدهایی به پارلمان راه خواهند یافت که مردم به آنها اعتماد داشته باشند. این اعتماد لزوما افراد نخبه و قانون فهم را شامل نمی شود، بلکه تعریف مردم از پارلمان جدا از قانونگذاری و نظارت است؛ مردم کسی را می خواهند که در کشاکش و جدلهای سیاسی، بتواند مبارزه کند و البته مردم به افرادی نیز رای خواهند داد که از قوم و قبیله خودشان باشد.

نصیر بیان، غزنی:

Image caption نصیر بیان، غزنی

این بار زمینه تقلب (در انتخابات) کمتر خواهد بود، چون مسئولان کمیسیون انتخابات در جلوگیری از تقلب جدی تر به نظر می رسند. نبود تقلب در انتخابات، شاید باعث شود که افراد خیرخواه و وطن دوست به پارلمان راه پیدا کنند و تصامیمی مبنی بر منافع ملی مردم افغانستان بگیرند.

در پارلمان گذشته بیشتر تصمیم ها بنا بر ملحوظات قومی، زبانی، نژادی و سمتی گرفته می شد و بیشتر نمایندگان طرفدار آقای کرزی (رئیس جمهوری) بودند.

اما این بار یک تاسف وجود دارد که بیشتر کسانی که خود را نامزد کرده اند، آگاهی کافی در مورد عملکرد پارلمان و وظایف قانونی آن ندارند. به نظر من، بیشتر این افراد بخاطر بدست آوردن پول، مقام و منزلت خود را نامزد انتخابات کرده اند.

بهزاد وحدت، بادغیس

آن طوری که ما انتظارش را داشتیم، نمایندگانی که ما انتخاب کرده بودیم، نتوانستند وظیفه یک وکیل را اجرا کنند، آنها در تصمیم گیری های مهم کشور سهم فعال نداشتند و بیشتر به دنبال کارهای شخصی بودند.

طی این پنج سال چهره تمام افراد مشخص شده که چه کسی خدمت می کند و چه کسی خدمت نمی کند، در این دور به کسی رای می دهم که با ایمان باشد، تحصیلات داشته باشد، سابقه خوبی در میان مردم داشته باشد و در کارنامه خود سابقه جرمی و سیاسی بدی نداشته باشد.

مطالب مرتبط