روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۳ سنبله

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی خبر چاپ و ورود برگه های رای جعلی به برخی از مناطق افغانستان پرداخته اند.

اخیرا این خبر از سوی رسانه های محلی در افغانستان منتشر شده و برخی از نامزدهای انتخابات پارلمانی هم در این مورد اظهار نگرانی کرده اند. کمیسیون انتخابات هم این خبر را به نحوی تایید کرده اند.

خدمتگار نوشته که به نقل از برخی آگاهان نوشته که حدود سه میلیون برگه رای جعلی چاپ پاکستان وارد کشور شده و نگرانی هایی را در آستاه برگزاری انتخابات پارلمانی بر انگیخته است.

انتخابات پارلمانی افغانستان در روز ۲۷ سنبله/شهریور برگزار خواهد شد.

به نوشته خدمتگار، در حال حاضر شماری از چاپخانه ها در پاکستان سرگرم چاپ برگه های رای انتخابات پارلمانی افغانستان هستند و این کار به نفع شماری از نامزدهای انتخابات این کشور صورت می گیرد.

آرمان ملی به نقل از احمد سعیدی، نامزد انتخابات و دپیلمات سابق افغان در پاکستان نوشته که سه میلیون برگه رای در چند چاپخانه واقع در شهر پشاور "به کمک دولت پاکستان" چاپ شده است.

این روزنامه افزوه که شمار زیادی از این برگه های جعلی به افغانستان منتقل و در برخی از ولایت های این کشور توزیع شده است.

باختر هم خبر چاپ و ورود این برگه های رای جعلی به کشور را از دلائل عمده نگرانی در باره سلامت و شفافیت انتخابات پارلمانی هفته آینده در افغانستان دانسته است.

به نوشته روزنامه هرچند مقامهای کمیسیون انتخابات گفته اند که راهکارهایی وجود دارد که برگه های اصلی از برگه های جعلی شناسایی و از کاربرد برگه های جعلی جلوگیری شود.

باختر اما پرسیده آنانی که قادر نیستند از ورود میلیون ها برگه رای به کشور جلوگیری کنند، چگونه می توانند دست تقلب کاران را از ریختن این برگه ها به داخل صندوق های رای بگیرند.

این روزنامه در ادامه نوشته که با این حال اوضاع به گونه ای شکل گرفته که کمتر کسی به رابطه انتخابات هفته آینده با دموکراسی دل خوش می کند. به نوشته باختر، کمیسیون مستقل انتخابات برای این همه "نابسامانی ها" در حد "حرف" پاسخ دارد.

اما هشت صبح در گزارشی به نقل از نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات نوشته که ورود این برگه ها به سلامت انتخابات آسیبی وارد نمی کند و مطابق دستورالعمل رایگیری، شرایط رای دهندگان در مراکز رایگیری بررسی می شود.

این روزنامه به نقل از آقای نور نوشته که مقامهای این کمیسیون از ورود برگه های جعلی رای به کشور آگاهند و از نیروهای امنیتی خواسته اند که در این مورد تحقیق کنند.

نویسنده هشت صبح در ادامه نوشته که علاوه بر نگرانی در مورد استفاده از این برگه ها، ناامنی از عمده ترین نگرانی ها در آستانه برگزاری انتخابات ۲۷ سنبله است.

کمیسیون انتخابات اخیرا اعلام کرد که ۱۰۱۹ مرکز رایگیری در ۲۵ ولایت افغانستان به دلیل ناامنی باز نخواهد شد و مقامهای این کمیسیون از رای دهندگان این مناطق خواسته اند که در روز رای گیری به مراکز رای گیری دیگر نزدیک به محل سکونت خود بروند.