مردم چگونه می توانند به شفافیت انتخابات کمک کنند

در حالی که کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان تائید کرده است که حلقاتی در داخل و خارج از این کشور، تلاش می کنند که انتخابات پارلمانی را که قرار است روز شنبه آینده برگزار شود ،زیر سوال ببرند، گزارشها حاکی از چاپ هزاران کارت جعلی رای دهی در افغانستان بوده است.

مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان احتمال بروز تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار است روز شنبه هفته آینده برگزار شود، رد نمی کنند، اما تاکید کرده اند که سعی می کنند میزان تقلب را به حداقل ممکن کاهش دهند.

با آنکه گفته شده که حدود سیصد هزار نفر به عنوان ناظر بر روند انتخابات نظارت خواهند داشت اما به نظر شما نقش مردم و نقش شما در جلوگیری از احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان چگونه می تواند تامین شود و آیا مردم می توانند جلوتقلب در انتخابات را بگیرند؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسش هایتان، شام پنجشبنه در هنگام پخش برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

و یاهم به شماره 00447786208888 به ما (اس ام اس) یا پیامک بفرسید

و یا شماره تماس خودرا از طریق همین شماره به ما ارسال کنید.

همچنین می توانید سوالات خود را به آدرس dari@bbc.co.uk به ما ایمیل کنید: