به روز شده:  13:09 گرينويچ - چهارشنبه 15 سپتامبر 2010 - 24 شهریور 1389

سیاست افغانستان

انتخابات پارلمانی افغانستان به روایت آمار

نسبت شمار کاندیداهای هر ولایت به کرسی ها

نسبت شمار کاندیداهای هر ولایت به کرسی ها
ولایت مجموع نامزدان مجمموع کرسی ها نسبت شمار کاندیداهای هر ولایت به کرسی ها
 ارزگان۱۹۳۶.۳
 بادغیس۴۰۴۱۰
 بامیان۴۳۴۱۰.۸
 بغلان۱۱۸۸۱۴.۸
 بدخشان۹۷۹۱۰.۸
 بلخ۸۲۱۱۷.۵
 پروان۵۸۶۹.۷
 پکتیکا۲۲۴۵.۵
 پکتیا۵۸۵۱۱.۶
 پنجشیر۱۲۲۶
 تخار۹۴۹۱۰.۴
 جوزجان۴۷۵۹.۴
 خوست۵۸۵۱۱.۶
 دایکندی۳۳۴۸.۳
 زابل۱۶۳۵.۳
 سرپل۴۵۵۹
 سمنگان۳۷۴۹.۳
 غزنی۸۴۱۱۷.۶
ولایت مجموع نامزدان مجمموع کرسی ها نسبت شمار کاندیداهای هر ولایت به کرسی ها
 غور۴۰۶۶.۷
 فاریاب۹۳۹۱۰.۳
 فراه۳۴۵۶.۸
 قندوز۸۷۹۹.۷
 قندهار۵۰۱۱۴.۵
 کابل۶۶۴۳۳۲۰.۱
 کاپیسا۳۸۴۹.۵
 کنر۲۷۴۶.۸
 لغمان۵۹۴۱۴.۸
 لوگر۴۰۴۱۰
 ننگرها۱۰۶۱۴۷.۶
 نورستان۲۰۲۱۰
 نیمروز۱۳۲۶.۵
 وردک۳۷۵۷.۴
 هلمند۵۳۸۶.۶
 هرات۱۵۳۱۷۹
 
 کوچی ها۵۲۱۰۵.۲

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

نسبت شمار کاندیداهای زن هر ولایت به کرسی های اختصاصی زنان

ولایتکاندیداهای زنکرسی های ویژه زناننسبت شمار کاندیداهای زن هر ولایت به کرسی های اختصاصی زنان
 ارزگان۴۱۴
 بادغیس۴۱۴
 بامیان۶۱۶
 بغلان۱۲۲۶
 بدخشان۱۶۲۸
 بلخ۱۴۳۴.۷
 پروان۱۱۲۵.۵
 پکتیکا۵۱۵
 پکتیا۵۱۵
 پنجشیر۲۱۲
 تخار۱۱۲۵.۵
 جوزجان۵۱۵
 خوست۵۱۵
 دایکندی۶۱۶
 زابل۷۱۷
 سرپل۱۱۱۱۱
 سمنگان۵۱۵
 غزنی۱۳۳۴.۳
ولایتکاندیداهای زنکرسی های ویژه زناننسبت شمار کاندیداهای زن هر ولایت به کرسی های اختصاصی زنان
 غور۱۲۲۶
 فاریاب۱۰۳۳.۳
 فراه۵۱۵
 قندوز۱۲۳۴
 قندهار۱۰۳۳.۳
 کابل۱۰۲۹۱۱.۳
 کاپیسا۱۱۱۱۱
 کنر۲۱۲
 لغمان۷۱۷
 لوگر۸۱۸
 ننگرها۲۴۴۶
 نورستان۸۱۸
 نیمروز۳۱۳
 وردک۹۲۴.۵
 هلمند۷۲۳.۵
 هرات۲۴۵۴.۸
 
 کوچی ها۱۰۳۳.۳

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.