فضل احمد معنوی: از تقلب در انتخابات جلوگیری خواهد شد

فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان
Image caption آقای معنوی تاکید کرد که از بروز تقلب در انتخابات جلوگیری خواهد شد

فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که امکان تقلب در انتخابات پارلمانی وجود دارد، اما کمیسیون انتخابات سعی می کند تا آنرا به حد اقل ممکن برساند.

آقای معنوی از نیروهای امنیتی خواست که جلو استفاده از کارت های جعلی را بگیرد.

روز گذشته مقام های افغان تائید کردند که هزاران کارت جعلی رای دهی درولایت غزنی در جنوب افغانستان کشف شده که به گفته مقامات افغان در یکی از کشور های همسایه چاپ شده است.

رئیس کمیسیون انتخابات گفت که هنوز از امنیت انتخابات به طور کامل مطمئن نیست. وحید پیکان خبرنگار بی بی سی در کابل با فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت و گو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که چگونه جلو تقلب را خواهد گرفت.