به روز شده:  07:42 گرينويچ - شنبه 18 سپتامبر 2010 - 27 شهریور 1389

دومین انتخابات پارلمانی افغانستان به روایت تصویر

عکاس

هارون نجفی زاده

انتخابات پارلمانی در شمال افغانستان

  • رای دهندگان قبل از رسیدن به محل رای دهی باز رسی بدنی می شوند
  • بر در و دیوار مراکز رای برگه های راهنمای رای دهندگان و شماره های تماس کمیسیون شکایات انتخاباتی نصب شده است
  • شماری از خانم های افغان منتظر نوبت رای دهی
  • یکی از مراکز رای دهی
  • این پیر مرد از نخستین کسانی است که خود را به مرکز رای دهی رسانده
  • او رای داده است و حالا باید انگشت را با جوهر ویژه ای رنگ کند
  • رنگ باید خشک شود

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.