روزنامه های کابل: سه شنبه، ۳۰ سنبله

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی روز جهانی صلح و ادعاهای مطرح شده در باره تقلب در انتخابات ۲۷ سنبله/شهریور افغانستان پرداخته اند.

هشت صبح روز جهانی صلح را "فرصتی برای بیزاری از جنگ و خشونت" دانسته و اما نوشته که عده ای فقط از روی ریا، مصلحت و تظاهر به صلح خواهی، می کوشند مقاصد جنگ افروزانه خود را در سایه شعارهای صلح طلبانه پنهان کنند.

بیست و یکم سپتامبر از سوی سازمان ملل روز جهانی صلح نام گذاری شده و همه ساله در کشورهای مختلف جهان، از جمله افغانستان تجلیل می شود.

به نوشته هشت صبح، هنوز هم در جهان نشانه های آشکاری از کاربرد خشونت و زمینه سازی برای جنگ وجود دارد و "ما مجبور به اعتراف به این واقعیت هستیم که ما مولود جهانی مملو از جنگ و ستم هستیم".

هشت صبح افزوده که هر چند جنگ و خشونت جزو ذات انسان نیست و آن را تاریخ به انسان بخشیده، اما برای محو آن در میان انسانها، نیازمند کاری پیگیر و مبارزه ای مداوم هستیم.

سروش ملت نوشته که صلح در افغانستان به عنوان یک واقعیت دست یافتنی، اینک با نسل کنونی مردم این کشور "بیگانه" شده و این نسل از صلح جز "تصویری موهوم" دیگر تصوری ندارد.

به نوشته این روزنامه، مردم و کودکان در افغانستان صلح را فقط در "برنامه های سرد و بی روح، برنامه های تجملی، تشریفاتی و تبلیغاتی" به مناسبت روز صلح می بینند.

سروش ملت در ادامه افزوده که هر چند دولت افغانستان و جامعه بین المللی برای تامین صلح در این کشور گامهای بلندی برداشته، اما هنوز هم کبوتر صلح متواری است و در این کشور آشیانه نکرده است.

باختر نوشته است صدایی که در روز ۲۱ سپتامبر برای صلح بالا می شود هنوز نه به گوش صلح دوستان می رسد و نه جنگ افروزان را از جنگ باز می دارد.

به نظر این روزنامه، "روز صلح" به عنوان روزی ویژه، مثل دیگر روزهای ویژه تنها برای عده ای معدود قابل بزرگداشت است و از طریق رسانه ها اعلام می شود.

باختر در ادامه افزوده است که برای تحقق صلح در افغانستان تلاش جدی صورت نمی گیرد. دلیل آن به نظر نویسنده این است که عده ای از سیاستمداران آن قدر از صلح می ترسند که دیگران از جنگ.

چراغ نوشته که بیکاری، سطح پایین خدمات صحی، فساد، تقسیم ناعادلانه ثروت و قدرت، همواره باعث تحقق نیافتن صلح در افغانستان شده است.

به نظر نویسنده، صلح در افغانستان "دستخوش بازیهای" کشورهای مغرض شده و در همین حال طالبان و دیگر گروه های مرتبط با این کشورها خود را برای دور دیگری از جنگ ها آماده کرده اند.

چراغ افزوده هرچند تامین صلح در افغانستان پرهزینه و پرچالش است، اما ناممکن و دست نیافتنی نیست. به باور نویسنده، اگر قاعده بازی را درست بدانیم و در عمل پیاده کنیم رسیدن به صلح و آزادی ممکن است.

ماندگار نوشته که حضور مردم در انتخابات کم بود و دلیل آن "عدم اعتماد" مردم به شفافیت انتخابات بود. به نظر نویسنده، به این ترتیب ارزشهای مدرن در افغانستان "ضایع" شده است.

به باور نویسنده، اکنون چگونگی انتخابات و مجلس نمایندگان، افغانستان را بر سر دوراهی دموکراسی قرار داده و نتایج این انتخابات نشان خواهد داد که ارزشهای مدنی حفظ خواهد شد یا با عدم اعتماد مردم به انتخابات، دموکراسی طرد خواهد شد.

ماندگار در ادامه افزوده که اکنون تعیین سرنوشت دموکراسی در کشور به دست کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است. به نوشته روزنامه، برخورد امانت دارانه این دو نهاد با آرای مردم به تحکیم دموکراسی کمک خواهد کرد، در غیر آن دموکراسی در افغانستان آسیب خواهد دید.

اما افغان جرگه نوشته که هرچند انتخابات ۲۷ سنبله با کاستی هایی به همراه بود، اما نباید فراموش کرد که مردم با اشتیاق زیاد و نادیده گرفتن تهدیدهای فراوان به پای صندوق های رای رفتند.

به نظر نویسنده، در افغانستان رسم شده که در باره هر اقدامی، ولو پسندیده انتقاد شود. به نوشته روزنامه، بیشتر این انتقادها از سوی مراجع مسئول نه بلکه از سوی "عده ای مغرض" مطرح می شود.

افغان جرگه افزوده حال که این انتقادها مطرح شده است، نباید به شکلی باشد که همه روند انتخابات را "واهی و بیهوده" جلوه داد و همه اقدامات نیروهای امنیتی، کمیسیون انتخابات و ملت را نادیده گرفت.

روزنامه دولتی انیس نوشته که شهر کابل در کمتر از سه ماه مبارزات انتخاباتی به "نمایشگاه عکس و برگه های تبلیغاتی" تبدیل شده ولی نامزدها برای برداشتن آنها اقدامی نکرده اند.

انیس انتقاد کرده که نامزدهای انتخابات که همه در زمان مبارزات انتخاباتی دم از خدمت به مردم می زدند، اکنونی یکی هم حاضر نمی شود که پوسترهای خود را از دیوارها و تیرهای برق بردارد.