نشریات کابل: چهارشنبه 31 سنبله

بزرگداشت از روز جهانی صلح و انتخابات مجلس افغانستان، مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی به بهانه تجلیل از روز جهانی صلح در افغانستان، به درخواست های پی هم حکومت از طالبان برای ترک جنگ و رد این درخواستها از سوی طالبان پرداخته است.

این روزنامه نوشته که طالبان بارها درخواست صلح را رد کرده و کماکان به خشونت و جنگ ادامه داده اند. آرمان ملی از دولت افغانستان خواسته است که در چنین شرایطی، نیاز است تا از "زور" در برابر طالبان کار گرفته و تنها نظاره گر حملات این گروه نباشد.

روزنامه ویسا نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته است که همزمان با تجلیل از روز جهانی صلح در افغانستان، چندین مورد خشونت در نقاط مختلف افغانستان گزارش شد.

این روزنامه نوشته که برای آوردن صلح در افغانستان، باید به اقدامات عملی توجه شود، ورنه به نوشته روزنامه، با "شعار دادن و شعر گفتن" صلح آورده نمی شود.

روزنامه هشت صبح نوشته است که تجلیل از روز جهانی صلح در حالی صورت می گیرد که براساس آمار رسمی، هنوز حدود یک هزار گروه مسلح غیرقانونی در افغانستان فعالیت دارند.

این روزنامه نوشته که فعالیت این گروه های مسلح، تهدید جدی را متوجه امنیت افغانستان کرده است.

نویسنده هشت صبح، همزمان با این نوشته است که حضور این گروه های مسلح، می تواند شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان را نیز که از همین حالا با ادعاهای تقلب همراه بوده، زیر سوال ببرد.

این روزنامه نوشته که گروه های مسلح غیرقانونی، بدون شک در جریان انتخابات پارلمانی افغانستان بیکار نبوده و به نفع کسانی که می خواهند از طریق زور و تفنگ وارد پارلمان شوند، فعالیت کرده اند.

روزنامه ماندگار سرمقاله خود را به انتخابات مجلس افغانستان اختصاص داده و نوشته است که با توجه به نتایج اولیه این انتخابات، معلوم می شود که رای دهندگان افغان این بار بیشتر به "چهره های جدید" توجه داشته اند.

این روزنامه نوشته است که شعور سیاسی مردم افغانستان حالا در حدی رسیده است که بتوانند در مورد چگونگی پارلمان آینده کشورشان قضاوت مناسب داشته و با رای خود، نمایندگانی را به مجلس بفرستند که "با زر و زور تطمیع نمی شوند."

ماندگار افزوده است که "مردم افغانستان این بار کسانی را که با رای و خواست شان معامله کردند و ارزشهای دموکراتیک را از آدرس مجلس و پارلمان به استهزا گرفتند، تحمل نخواهند کرد."

مطالب مرتبط