تلاش زنان افغان برای جذب زنان به ارتش

افسران ارتش افغانستان

در افغانستان تلاشهای زیادی برای جلب زنان در ارتش ملی این کشور جریان دارد.

اخیرا یک گروه از دختران جوان افغان پس از دوره آموزش نظامی، شامل این ارتش نوپا شده اند.

این گروه 29 نفری از ولایت های مختلف افغانستان اند و دوره شش ماهه نظامی را تحت نظر مربیان افغان، بریتانیایی و آمریکایی در کابل سپری کرده اند.

این زنان در بخشهای مالی، لجستیک و همچنین تیراندازی آموزش دیده و با پایان این دوره، در قرارگاه های مختلف ارتش استخدام می شوند.

در جامعه سنتی افغانستان این تصمیم برای بسیاری خانواده ها غیرمعمول است که به دختران شان اجازه بدهند اونیفورم ارتش بپوشند.

حنیفه رضایی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه کابل قبول شده بود اما به دلیل تمایلش به ارتش، به نیروهای مسلح افغانستان پیوست.

او می گوید: "در دوران مهاجرت در ایران، همسایه ما، یک ارتشی بلند رتبه بود. هر روز که سربازش او را دم در خانه اش پیاده می کرد، یک سلام نظامی می داد و مرخص می شد. من از آن وقت شیفته ارتش شدم."

اما حضور زنان در میدان نبرد دوشادوش با مردان یک انتخاب دشوار است و خطرات زیاد دارد.

محمد داد پدر یکی افسرانی تازه دوره آموزشی را به پایان رسانیده و به زودی قرار است کارش را در ارتش شروع کند می گوید: "برای هر انسان واجب است که از خاک و سر زمین اش دفاع کند. چه پسر باشد چه دختر. دختر من هم در این راه به مردم خدمت می کند و من به او افتخار می کنم."

شمار ارتش افغانستان نزدیک به 140 هزار نفر رسیده. دولت در صدد است که ده درصد ارتش زنان باشند. اما در حال حاظر شمار زنان در ارتش فقط یک درصد است.

دولت افغانستان در بسیاری موارد برای مهار خشونت ها به ویژه در مناطق جنوب افغانستان که برای یافتن شورشیان دست به جستجوی خانه ها و درموارد بازرسی بدنی خانم ها می زنند. به زنان در ارتش و نیروهای امنیتی خود نیاز دارد.

مردم در مناطق جنوب در بسیاری موارد از اینکه می بینند نیروهای خارجی وارد خانه های آنها می شوند و چشم شان به زنان می افتد، خشمگین هستند.

حضور زنان بیشتر در ارتش و پلیس افغانستان، شاید افغانستان را در بیرون آمدن از این چالشها کمک کند.

در سالهای گذشته نیز زنان افغان در نیروهای امنیتی از جمله در ارتش افغانستان حضور داشتند. و فعال ترین دوران حضور زنان در ارتش در زمان اقتدار حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. اما این روند در سالهای اخیر و به ویژه در زمان مجاهدین و طالبان متوقف شده بود.

مطالب مرتبط