نشریات کابل: شنبه 3 میزان

چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، کماکان موضوع بحث روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به ادعاهای تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان پرداخته و نوشته که عوامل مختلفی سبب شد تا "این بار نیز انتخابات آبرومندی نداشته باشیم."

اما نویسنده ماندگار افزوده که هنوز کمیسیون انتخابات افغانستان و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، فرصت کافی در اختیار دارند تا کاستی های انتخابات هفته گذشته را جبران کنند.

این روزنامه نوشته که رسیدگی درست به شکایات انتخاباتی و جدا کردن آرای پاک و ناپاک، کمک می کند تا اعتبار مردم افغانستان به نهادهای برگزار کننده انتخابات احیا شود.

روزنامه هشت صبح نیز سرمقاله خود را به همین مسئله اختصاص داده و نوشته است که آمار منتشر شده از سوی مقامات انتخاباتی، کاهش در میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات پارلمانی هفته گذشته به تناسب انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته را نشان می دهد.

این روزنامه نوشته است که "بی علاقگی" مردم به شرکت در انتخابات، چالش جدی را سر راه دموکراسی نوپای افغانستان قرار خواهد داد.

نویسنده هشت صبح اما به این باور است که این "بی علاقگی" نسبت به انتخابات نیست، بلکه به نوشته روزنامه، عملکرد مقامات مسئول در عرصه برگزاری انتخابات، باعث کمرنگی حضور مردم در این روند می شود.

روزنامه نوشته است: "مردم با امیدواری رای دادند، اما نا امیدانه شاهد بودند که در حفظ امانت شان صداقت به خرج داده نشد."

روزنامه دولتی هیواد اما، خواستار حوصله مندی نامزدهای معترض انتخابات پارلمانی افغانستان شده و از آنها خواسته است تا با شکیبایی، منتظر بررسی شکایات انتخابات باشند.

این روزنامه نوشته است که "احساسات نامزدهای انتخابات که کاستی هایی در روز انتخابات شاهد بوده اند، قابل درک است" اما افزوده که باید به نهادهای مسئول فرصت داد تا این شکایات را با دقت کامل بررسی کنند.

هیواد افزوده است که در چنین شرایطی، ادامه اعتراضات نامزدهای انتخابات و تهدید به راه اندازی تظاهرات، کاری از پیش نمی برد، و علاوه بر این، فضا را مغشوش خواهد کرد.

روزنامه سروش ملت به بهانه کمک اخیر آمریکا برای احیای سیستم برق رسانی افغانستان، به مشکلاتی که این کشور در عرصه توزیع برق در سالهای اخیر داشته، توجه کرده است.

این روزنامه نوشته که با توجه به سرمایه گذاری های هنگفت در عرصه برق رسانی در افغانستان، این برنامه آن گونه که لازم بود، پیشرفت نکرده است.

نویسنده سروش ملت، همزمان، به سیاست وزارت انرژی و برق در زمینه توزیع برق در مناطق مختلف افغانستان انتقاد کرده و نوشته که این سیاست در مواردی، عادلانه نبوده است.

این روزنامه از جمله، به منطقه غرب کابل، پایتخت، اشاره کرده و نوشته که با توجه به افزایش انرژی برق در پایتخت، هنوز مناطق گسترده ای از غرب کابل از انرژی برق برخوردار نشده اند.