سوء مدیریت انتخابات، اتهامی علیه کمیسیون انتخابات افغانستان

Image caption کمیسیون انتخابات ادعای سوء مدیریت انتخابات را رد کرده است

شماری از نامزدهای انتخابات پارلمانی ماه گذشته خورشیدی در افغانستان، کمیسیون انتخابات را متهم به "سوء مدیریت عمدی" انتخابات کرده اند.

شمار این نامزدها که به دهها تن می رسد، در نشستی مطبوعاتی در شهر کابل کمیسیون انتخابات را متهم به راه اندازی "بی نظمی عمدی" در برگزاری انتخابات کردند.

این نامزدها، که تحت عنوان "مجمع مستقل کانداهای مجلس نمایندگان در کابل" گردهم آمده اند، گفته اند که این کمیسیون در "تبانی با شماری از نامزدها و دولت" به طور عمدی دست به این نظمی زده است.

آنها کمبود برگه های رای در مراکز رایگیری و باز نشدن شماری از مراکز رایگیری دیگر در مناطق آرام را از مهمترین نمونه های بی نظمی در انتخابات دانسته اند که به گفته آنها از سوی کمیسیون سازمان دهی شده است.

نجلا انجیلا، رئیس مجمع نامزدهای معترض کابل گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با افراد متقلب در انجام تقلب دست دارد.

خانم انجیلا گفت: "کارهای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در سایت های انتخاباتی برنامه ریزی شده بوده است و تقلب هایی که صورت گرفته، نشان دهنده این است که آنها با تقلب کاران صد درصد دست دارند. تقلب هایی که در بیرون صورت گرفته به داخل کمیسیون می رود و کمیسیون مسائل تقلبی را روی صحنه می آورد و می گوید که این اشخاص برنده هستند."

یک نامزد معترض دیگر گفت: "در یکی از سایت ها من شخصا خودم رفتم و به خودم رای دادم. خب، همه ممکن است همه اعضای خانواده ام معامله کرده باشند، ولی خودم که به خودم رای داده ام، ولی در این سایت من هیچ رای (شمارش شده) ندارم."

یک نامزد دیگر در حوزه کابل گفت: "کمیسیون انتخابات به هر محل رایگیری ۶۰۰ برگه رای فرستاد، در حالی که ممکن است این محل دو هزار رای دهنده داشته باشد. این ها چرا بدون در نظر گرفتن تناسب جمعیت برگه های رایدهی را از اول کم فرستاده اند؟"

زکریا بارکزی، معاون دارالانشا/دبیرخانه کمیسیون انتخابات در پاسخ به اعتراضهای این نامزدها به بی بی سی گفت: "کاندیداهای محترمی که شکایت داشته باشند، می توانند از مجرای قانونی، که کمیسیون شکایات انتخاباتی باشد، شکایت خود را علیه کمیسیون مستقل انتخابات درج کنند تا کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد تصمیم بگیرد."

نامزدهای معترض می گویند که آنها برای اثبات ادعاهای خود اسناد و مدارک دارند و آنها را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارائه کرده اند.

مقامهای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته اند که شکایت ها را در باره عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده و با توجه به اسناد و مدارک موجود تصمیم خواهند گرفت.

احمد ضیا رفت، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: "ما همه شکایات را بررسی می کنیم. با طرفی که شکایت بر ضدش صورت گرفته وارد صحبت می شویم، سند و مدرک می خواهیم. در این مورد عمدتا یک طرف قضیه نامزدان هستند و طرف دیگر کمیسیون محترم مستقل انتخابات است."

کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این گفته بود که هزاران مورد شکایت را در ارتباط با انتخابات از سراسر کشور دریافت کرده است.

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم در یک نشست خبری در این هفته گفت که پخش خبرهای تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات، نامزدهای انتخابات را نگران کرده و شمار زیادی از آنها از ولایت های مختلف کشور راه کابل را در پیش گرفته اند.

آقای معنوی هر چند به آنها اطمینان داد که به هر گونه شکایتی رسیدگی خواهد شد، اما نشست خبری روز سه شنبه نامزدهای معترض در کابل نشان می دهد که آنها هنوز هم مطمئن نیستند که به شکایت های آنها به گونه درست رسیدگی شود.

مطالب مرتبط