افغانستان واحد حمایت از حقوق بشر ایجاد کرد

Image caption افغانستان در عرصه حقوق بشر با چالشهای جدی روبروست

دولت افغانستان واحد حمایت از حقوق بشر را در ساختار وزارت عدلیه (دادگستری) این کشور ایجاد کرده است.

اعلام شده است این واحد که در همکاری با سازمان ملل متحد و کمک مالی بریتانیا، کانادا، آلمان، ناروی (نروژ)، سویس و دانمارک صورت گرفته است در حمایت از حکومت افغانستان در عرصه اجرای تعهدات بین المللی این کشور در راستای حقوق بشر عمل خواهد کرد.

شماری از وزارت خانه های افغانستان چنین نهادی را در ساختار خود دارند، اما آگاهان می گویند، نهاد جدید در وزارت عدلیه، به عنوان هماهنگ کننده میان سایر نهادهای حکومتی در عرصه حقوق بشر فعالیت خواهد کرد.

این واحد همچنین مسئولیت دارد تا ظرفیتهای بالقوه دولت افغانستان را در عرصه اجرای تعهدات بین المللی حقوق بشری بالا ببرد.

افغانستان تا حالا دست کم، شش کنوانسیون بین المللی حقوق بشری امضا کرده و خود را متعهد به اجرای آن می داند.

این تعهدات عبارت اند از: کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون ضد شکنجه یا مجازات خشن، کنوانسیون بین المللی رفع تمامی تبعیضات علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک.

اما انتقادی که در این زمینه مطرح بوده، عدم توجه افغانستان به برآورده کردن تعهدات بین المللی خود در این موارد است.

حالا دولت افغانستان امیدوار است که با ایجاد واحد حمایت از حقوق بشر در وزارت عدلیه، این کاستی برطرف شود.

'ارزشهای جهانی'

مقامهای افغان در کنفرانس های کابل و لندن، وعده کرده بودند چنین واحدی را ایجاد کنند.

رئیس برنامه توسعه ای سازمان ملل متحد، در مراسم گشایش این واحد در کابل گفت: "کار ما در مطابقت با ماده هفتم قانون اساسی افغانستان است. در این ماده آمده که حکومت افغانستان، منشور ملل متحد، پیمانهای بین المللی، میثاق های جهانی و اعلامیه های حقوق بشر را که امضا کرده، رعایت می کند. پس این واحد حمایت از حقوق بشر، برای پیشتیبانی از حکومت افغانستان در تحقق اهداف این پیمانها و قانون اساسی کار خواهد کرد."

سفیر بریتانیا در کابل نیز که کشورش از حامیان ایجاد این واحد بوده، تاکید کرد که نهادهای حکومتی افغانستان باید برای موفقیت کار این واحد تازه تاسیس، هماهنگ شوند.

او گفت: "اینها (حقوق بشر) ارزشهای غربی نیستند، اینها ارزشهای جهانی هستند. هماهنگونه که آقای وزیر در سخنان خود گفت، حقوق بشر ارزش اسلامی است و ما همه برای حفاظت و تحقق آن مسئولیت داریم و همه باید از آن بهره مند شویم."

تامین حقوق بشر در افغانستان با توجه به ادامه خشونتها در این کشور، از چالش های اصلی سر راه حکومت و نهادهای بین المللی بوده است.

در حالی که صدها قضیه نقض حقوق بشری در سالهای جنگ داخلی افغانستان هنوز دست ناخورده باقی مانده، نهادهای حقوق بشری در افغانستان موارد تازه نقض حقوق بشر را نیز هر روز گزارش می کنند.

دولت افغانستان برای رسیدگی به جنایات بشری در این کشور، برنامه "عدالت انتقالی" را آغاز کرده است اما این برنامه آنگونه که انتظار می رفت، دستاورد نداشته است.

مطالب مرتبط