روزنامه های کابل: شنبه ۱۰ میزان

اظهارات اخیر ژنرال حمید گل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات پاکستان و تشکیل شورای عالی صلح، در محور موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

سروش ملت در مطلبی اظهارات ژنرال حمید گل، رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، آی اس آی، را نقد کرده و نوشته که او به عنوان پدر معنوی طالبان، این گروه را در افغانستان به قدرت رساند.

آقای حمید گل در گفتگویی با تلویزیون فارسی بی بی سی از طالبان دفاع کرد و دولت افغانستان را "دست نشانده" خواند. او گفت که شورای عالی صلح و دولت این کشور صلاحیت گفتگو با طالبان را ندارند.

سروش ملت افزوده که پاکستان با "تولید و صدور تروریسم به منطقه"، نه تنها به منافع استراتژیک خود در منطقه دست نیافته، بلکه خود را هم در کانون بحران غرق کرده است.

به نظر نویسنده مطلب، ژنرال حمید گل با این اظهارات خود قصد دارد دولت افغانستان را تحت تاثیر قرار دهد، به نفرات طالبان روحیه بدهد و به این ترتیب فضای فراهم شده برای مصالحه در افغانستان را از بین ببرد.

راه نجات اظهارات آقای حمید گل را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان و "تعرض به غرور ملت افغانستان" دانسته است.

به نظر این روزنامه، آقای حمید گل که در گذشته "رهبری مداخلات پاکستان در افغانستان را به عهده داشت"، اکنون به هدف "تخریب" تلاشهای صلحجویانه در این کشور این اظهارات را به زبان آورده است.

به باور راه نجات، در حالی که دولت افغانستان مصالحه با طالبان را در پیش گرفته، رئیس پیشین آی اس آی تلاش دارد که رهبران طالبان را به گفتگو نکردن با دولت افغانستان ترغیب کند.

آرمان ملی تاکید کرده که درست این است که با کوبیدن مراکز شورشیان در داخل مرزهای پاکستان، فشارهای بین المللی بر دولت این کشور وارد شود تا دست از "مخاصمت آشکار و پنهان با مردم افغانستان" بردارد و بساط تروریست های طالب را برچیند.

این روزنامه در سرمقاله خود با عنوان "تکدی صلح از جنگ افروزان، بیهوده است"، نوشته که طالبان همواره دعوت دولت افغانستان برای مصالحه را با خشونت پاسخ داده اند و اکنون هم این گروه حاضر به گفتگو نیست.

به نظر آرمان ملی، دولت افغانستان با عنوان کردن مصالحه با طالبان، تنها فرصت هایی را که باید از آن برای نابودی طالبان استفاده شود، از دست می دهد.

اما ماندگار حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را عامل ادامه اوضاع ناهنجار جاری در کشور دانسته و نوشته که او به طالبان فرصت داد که دوباره فعال شوند و به گسترش نفوذ خود بپردازند.

به نظر نویسنده، نه سال پیش با فروپاشی طالبان، قرار بود این گروه به "حافظه تاریخ" سپرده شود، اما آقای کرزی به جای حذف این گروه، به "حذف جریانهای ملی" در کشور پرداخت.

ماندگار اشک ریزی حامد کرزی در مراسم بزرگداشت روز جهانی سوادآموزی را "عجز و بیچارگی" او دانسته و افزوده است که او در یک سخنرانی "احساساتی"، تلاش کرد که نیروهای ناتو را عامل ادامه جنگ و کشتار و خود را فردی ملی‌گرا معرفی کند.

آقای کرزی در این مراسم هفته گذشته عقب ماندگی کشورش را ناشی از جنگ‌های متعدد دانست و گفت که پیش از این بریتانیایی‌ها و روسها به افغانستان حمله نظامی کردند و اکنون نیروهای ناتو به کشور آمده اند و در نهایت هدف جنگ هم مشخص نیست.

اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با اشاره به تشکیل شورای عالی صلح، ابراز امیدواری کرده است که در پی تلاشهای "تشنگان صلح" هیچ افغانی قربانی هیولای جنگ نشود و هیچ قطره اشکی دیگر از دیده رنج دیدگان کشور به زمین نریزد.

به نوشته انیس، هدف از تشکیل شورای عالی صلح، "ادغام مجدد آنانی است که امروز در برابر دولت قرار دارند." این روزنامه تاکید کرد که این شورا باید از تمام توانایی خود برای موفق ساختن روند صلح استفاده کند.

باختر در سرمقاله خود با عنوان "زهری که کام بسیاری ها از آن شیرین است"، با اشاره به کشت و تولید تریاک در کشور با لحن کنایه آمیزی نوشته که برخی با "مبارزه" با آن روزگار خود را می گذرانند.

اخیرا اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اعلام کرد که امسال سطح تولید تریاک در افغانستان به دلیل نوعی آفت قارچی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته، اما هشدار داد که تولید مواد مخدر در این کشور به دلیل افزایش بهای آن دوباره افزایش خواهد یافت.

باختر گزارش این اداره را "دو پهلو" خوانده و انتقاد کرده است که با وجود پولهای هنگفتی که برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف می رسد، امسال مردم بیشتر به کشت تریاک روی آوردند که به دلیل یک "تصادف طبیعی" محصول کمتری داشتند.

نویسنده در ادامه افزوده که هنوز اراده جدی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و "دستگاه های ظاهرا فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر، ناظران و گزارشگرانی بیش نیستند." به نوشته این روزنامه، "آنها پول مصرف می کنند و دم و دستگاه های عریض و طویلی را از نیویورک تا کابل گسترده اند."

باختر به این باور است که در یک دهه گذشته پس از فروپاشی طالبان هیچ نشانه ای از موفقیت در مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان دیده نمی شود که بر اساس آن بتوان امیدوار به توقف تولید این مواد در کشور بود.