افغانستان هشت شرکت خصوصی امنیتی را منحل کرد

کارمندان یک شرکت خصوصی امنیتی

حکومت افغانستان از انحلال هشت شرکت خصوصی امنیتی در این کشور خبر داده است.

مقامات می گویند، شرکت خصوصی امنیتی (XE) که پیش از این به نام (بلک واتر) فعالیت می کرد و یکی از بزرگترین شرکت های امنیتی آمریکایی بود نیز شامل شرکت های است که مجوز فعالیت آن گرفته شده است.

وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که روند انحلال این شرکتها و جمع آوری سلاح هایشان "با موفقیت" انجام شده است.

این برنامه براساس فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اجرا می شود که اخیرا دستور داد تا تمامی شرکت های خصوصی امنیتی در این کشور ظرف چهار ماه دیگر تعطیل شوند.

آقای کرزی در پی افزاش انتقادها از عملکرد شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان، این فرمان را صادر کرد.

او شماری از این شرکتها را به آسیب زدن به "منافع ملی" افغانستان متهم کرد و حتی از احتمال همکاری آنها با گروه های تروریستی حرف زد.

آقای کرزی گفت: "شرکت های خصوصی امنیتی هر روز در وطن ما باعث بدبختی می شوند. حقوق مردم ما را زیر پا می کنند، امنیت را خراب می کنند، خدا می داند که در روز دزدی می کنند، راه را می زنند و در شب تروریست می شوند."

از صدور این فرمان انحلال این شرکت ها تا حالا حدود یک ماه سپری شده است و مقامات وزارت داخله (کشور) می گویند که امیدوار هستند تا سه ماه دیگر، تمامی شرکت های امنیتی خصوصی را در افغانستان تعطیل کنند.

برنامه سه مرحله ای

وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که برای انحلال این شرکتها، یک برنامه سه مرحله ای در نظر گرفته است.

براساس این برنامه، مجوز شرکت های امنیتی کوچک که تنها در ادارات محلی ولایات ثبت هستند، در گام اول لغو خواهند شد.

در مرحله دوم، شرکت های خصوصی امنیتی که از اصول کاریشان تخطی کرده باشند هدف قرار می گیرند و در مرحله پایانی، باقی شرکت های امنیتی خصوصی فعال در سراسر افغانستان، منحل خواهند شد.

به گفته مقامات، نزدیک به شصت شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان فعال هستند که کمتر از نیم آن از سوی خارجی ها اداره می شود.

بین سی تا چهل هزار نفر در این شرکتها در سراسر افغانستان کار می کنند که عمدتا مسئولیت حفاظت از سفارتخانه ها، دفاتر خارجی، نهادهای غیردولتی و بانکهای خصوصی را برعهده دارند.

حکومت افغانستان تاکید کرده است که کارمندان این شرکتها، پس از تعطیل شرکت های امنیتی خصوصی، می توانند به نیروهای امنیتی افغانستان بپیوندند.

مطالب مرتبط