روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۱ میزان

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به ادعاهای مطرح شده در باره تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان و اظهارات اخیر حامد کرزی پرداخته اند.

هشت صبح با اشاره اعلام بخشی از نتایج انتخابات پارلمانی نوشته که "تقلب نهادینه شده است" و حالا دیگر این کار قباحت خود را هم در میان مردم از دست داده است.

انتخابات پارلمانی افغانستان برای انتخاب ۲۴۹ عضو مجلس نمایندگان با حضور بیش از ۲۵۰۰ نامزد و مشارکت بیش از چهار میلیون رای دهنده در ۲۷ سنبله/شهریور برگزار شد.

هشت صبح مقامهای دولتی را در عدم جلوگیری از تقلب در انتخابات مقصر دانسته و افزوده که آنها در ابتدا در این زمینه "سهل انگاری" کردند و در آخرین انتخابات این امر به "عریان ترین شکلش" آشکار شد.

به نظر هشت صبح، تقلب در انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله "به پیمانه وسیع و شرم آوری" صورت گرفت که حتی در ابتدا هم تصور آن دشوار بود.

سرمقاله نویس هشت صبح در ادامه نوشته است که پارلمانی که در نتیجه این انتخابات به میان خواهد آمد، از "اعتبار لازم بی بهره است و نمی تواند از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشد".

سروش ملت هم نوشته که انتخابات پارلمانی به حد کافی شفاف نبود و "نارسایی های زیادی" در روند برگزاری آن وجود داشت که شامل تقلب و تخلفات انتخاباتی هم می شد.

این روزنامه تاکید کرده که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به ادعاها و شکایت های مطرح شده در این مورد به صورت جدی و به زودترین فرصت رسیدگی کند.

با این حال، نویسنده سروش ملت شک و تردیدهایی را مطرح کرده که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند به همه ابهامهای موجود در مورد شمارش و اعلام نتایج انتخابات پایان دهد.

این روزنامه افزوده که شکایت های مطرح شده در باره وقوع تقلب در انتخابات به حد کافی به شفافیت و سلامت انتخابات آسیب رسانده و اکنون حفظ سلامت نتایج انتخابات وابسته به کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی است.

راه نجات سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره حضور نیروهای بین المللی در این کشور را بررسی کرده و نوشته که در مواردی منافع این کشور با منافع آنها "تضاد" دارد.

آقای کرزی روز شنبه، ۱۰ میزان/مهر، گفت که این نیروها برای تامین منافع خود به افغانستان آمده اند و زمانی که به این منافع خود دست یافتند، این کشور را ترک خواهند کرد.

راه نجات ضمن تایید این اظهارات آقای کرزی نوشته که نباید منتظر ماند کسانی که منافع شان با منافع مردم افغانستان در "بسیاری موارد متضاد" است، راه پیشرفت و ترقی را به این مردم نشان دهند.

سرمقاله نویس این روزنامه سخنان آقای کرزی در باره حضور این نیروها در افغانستان را "برخوردی کاملا صحیح و مطابق به منافع ملی کشور" دانسته است.

آرمان ملی نوشته که برچیدن بساط شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان همچنان مهم است و هر گونه تعلل در این کار می تواند برای مردم و دولت این کشور "چالش آفرین" باشد.

آقای کرزی دستور داده است که همه شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان منحل شوند و در حال حاضر دهها شرکت داخلی و خصوصی در این کشور فعال هستند.

آرمان ملی انتشار خبر انحلال یک شرکت امنیتی در روزهای اخیر را "آغازی نیک و نوید دهنده" دانسته افزوده است که این شرکت ها در افغانستان به "هیولایی" تبدیل شده اند.

به نظر آرمان ملی، شماری از این شرکت ها مانند ارتشی در کنار ارتش افغانستان فعالیت دارند و ارتباط آنها با شماری از مقامهای بلندپایه دولتی کار انحلال آنها را دشوارتر کرده است.