پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوره شکوفایی موسیقی افغان در ایران

موسیقی افغانستان طی دهه های اخیر، فراز و نشیب هایی بزرگ داشته، از دوران طلایی در دهه شصت میلادی تا سکوت موسیقی در دوران طالبان. موسیقی افغانستان زمانی در بین ایرانی ها نیز هوادارانی داشته. حتی بعضی از هنرمندان افغانستان، اشعاری برای خواننده های برجسته ایران از جمله گوگوش و هایده نوشته اند.

گزارش طاهر قادری، بی بی سی فارسی