روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۲ میزان

اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از موضوع های مطالب اصلی بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل است.

ماندگار اظهارات اخیر حامد کرزی در مراسم اعطای درجه ژنرالی به شماری از افسران نیروهای مسلح در باره حضور نیروهای خارجی در این کشور را نقد کرده است.

آقای کرزی در این مراسم گفت: "هر کشوری، هر عنصر خارجی به دنبال منفعت خود است؛ روزی شاید برسد که دیگر در افغانستان منفعتی برای خود نبیند و طوری که در یک لحظه آمدند، باز هم بروند".

به نظر ماندگار، زمانی که آقای کرزی احساس کرده که در اجرای وعده هایش به جامعه جهانی ناکام است، مورد "سرزنش" جامعه جهانی قرار گرفته و او به اظهار چنین سخنانی پرداخته است.

نویسنده با لحن طعنه آمیزی افزوده که از دست آقای کرزی هر کاری بر می آید و او بارها کشور را به بن بست کشانده و جامعه جهانی را هم با "سردرگمی های شگفتی" مواجه کرده است.

ماندگار در ادامه با بررسی سخنان آقای کرزی به این نتیجه رسیده که احتمالا روابط او با آمریکا "دستخوش تحولات غیرقابل قبولی" برای آقای کرزی شده است. نویسنده اما هشدار داده است که این گونه تحولات نباید منجر به تصمیم "گیری های خام" شود.

آرمان ملی اما نوشته که هنوز مشخص نیست که آقای کرزی به چه منظوری این سخنان "تند و انقلابی را علیه حامیان غربی دولت خودش به زبان آورده است". به نظر نویسنده، این گونه "تندگویی ها" به سود کشور نیست و برای مردم این کشور "زیانهای بزرگی" در پی دارد.

نویسنده با این تعبیر که آقای کرزی "به جای درآوردن کیک، پوستین را در آتش طالبان می سوزاند"، نوشته که او به این تصور رسیده که با این سخنان می تواند با طالبان مصالحه کند؛ در حالی به نظر نویسنده، این تصور "غلطی" است و طالبان حاضر به مصالحه با او نیستند.

نویسنده آرمان ملی در ادامه تاکید کرده که "مصلحت آن است که ما از فرصت های به دست آمده استفاده کنیم و در راه برگرداندن صلح و ثبات به کشور تلاش کنیم".

افغان جرگه در مطلبی از وحید مژده روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی با عنوان "غم های رئیس جهموری" نوشته که آقای کرزی در چند روز اخیر "ناراحت، عصبانی و غمگین" بود و به انتقاد از اوضاع کشور پرداخت.

آقای مژده اظهارات حامد کرزی در باره حضور خارجی ها در افغانستان را بدیهی دانسته و نوشته که هیچ کشوری جان سربازان خود را برای منافع دیگران به خطر نمی اندازد و پول مالیه دهندگان خود را برای منافع دیگران مصرف نمی کند.

به نظر نویسنده، آقای کرزی با عنوان کردن این موضوع که او برای درمان بیماری میر ویس، پسرش نیازمند کمک خارجی ها است و نمی خواهد پسرش به خارج برود و خارجی شود، پیامی را به ملت فرستاد.

حامد کرزی هفته گذشته در مراسم بزرگداشت از روز جهانی سواد گفت: "مردم! من ترس دارم که نشود، خدا نخواسته، روزی میر ویس مجبور به رفتن به خارج شود و خارجی شود. نمی خواهم فرزندم خارجی باشد."

نویسنده مقاله افغان جرگه به این باور است که آقای کرزی در این پیامش به مردم از آینده ای سخن گفت که ممکن است در آن زمان مردم بار دیگر مجبور به مهاجرت شوند، از خارجی ها پناه بخواهند و کشور خود را فراموش کنند.

باختر در سرمقاله خود ادعاهای تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان را بررسی کرده و نوشته است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی با این تقلب به صورت "منصفانه و مسئولانه" برخورد کند، می تواند آبروی انتخابات و اعتماد مردم را حفظ کند.

مقامهای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته اند که تا حال هزاران مورد شکایت را در ارتباط با تخلفات انتخاباتی دریافت کرده اند که شماری از آنها می تواند بر نتایج انتخابات در برخی از حوزه های انتخاباتی اثر بگذارد.

به نوشته باختر، آنچه که با گذشتن از فیلترهای گوناگون و شرایط بسیار سخت، به عنوان تخلفات انتخاباتی ثبت می شود و سرانجام خلاف بودن آنها تثبیت می شود، بخش کوچکی است از آن چه که در سراسر کشور اتفاق افتاده است.

به نظر روزنامه، اظهارات منتشر شده مسئولان این کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی نشان می دهد که گستردگی سطح تقلب و مشکلات در انتخابات تا چه حدی بوده است.

باختر در ادامه افزوده که ممکن است برخی از تخلفات بر نتایج انتخابات تاثیر چندانی نداشته باشد، اما ارتکاب تقلب به عنوان یک امر خلاف قانون، می تواند بر اذهان رای دهندگان اثرات ویرانگری به جا بگذارد و اعتماد مردم به انتخابات کاهش یابد.