'تلویزیون ساقی هنوز اجازه فعالیت ندارد'

Image caption رئیس تلویزیون امروز به موضعگیری ضد ایران شهرت دارد

زریالی نوابی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که تلویزیون ساقی در هرات هنوز اجازه فعالیت ندارد.

آقای نوابی به بخش فارسی بی بی سی گفت که وزارت اطلاعات فقط مجوز نشر مجدد تلویزیون خصوصی امروز را صادر کرده است.

اظهارات سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ساعاتی پس از آن عنوان شد که وزیر اطلاعات افغانستان گفته بود که دو تلویزیون امروز و ساقی هر دو مجوز فعالیت مجدد گرفته اند.

پیشتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که با بی بی سی صحبت می کرد گفت که رئیس تلویزیون "امروز"، اخیرا نسبت به آنچه که اعتراض شورای وزیران را برانگیخته و منجر به توقف فعالیت این تلویزیون شده بود، عذرخواهی کرده و تعهد کرده است که پخش اینگونه برنامه ها تکرار نخواهد شد.

تلویزیون خصوصی "امروز"، حدود دو ماه پیش از سوی شورای وزیران افغانستان به دامن زدن به "اختلافات دینی" و "برهم زدن وحدت ملی" متهم شده بود.

این تلویزیون پس از آن، به دستور شورای وزیران موقتا مسدود شد.

تلویزیون 'ساقی'

تلویزیون ساقی نیز اخیرا از سوی کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ، به پخش برنامه های "مغشوش کننده اذهان عامه" متهم شده بود.

دولت و شورای علمای افغانستان، برنامه های تلویزیون های خصوصی این کشور را با دقت دنبال کرده و هر از چندگاه، نسبت به آنچه که از این تلویزیون ها پخش می شود، اعتراض می کنند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا هشدار داد که اگر رسانه های خصوصی، به "حساسیت های قومی، مذهبی و زبانی" با هدف ایجاد نفاق دامن بزنند، مسدود خواهند شد.

آقای کرزی، دامن زدن به این مسایل را "خیانت ملی" خواند و گفت "این عمل به هیچ وجه قابل قبول نیست."

مطالب مرتبط