نشریات کابل: چهارشنبه 14 میزان

هشدار در مورد نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی، وضعیت امنیتی شمال افغانستان و روابط استراتژیک افغانستان و آمریکا، از جمله مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به اظهارات انتونیو ماریا کوستا، مقام سابق سازمان ملل متحد پرداخته است که گفته بود طالبان توانسته اند در صفوف نیروهای افغان رخنه کنند.

این روزنامه نوشته است که مقامات افغان به این هشدارها توجه نشان نمی دهند، در حالی که به نوشته روزنامه، باید این گونه گزارشها با دقت از سوی وزارت دفاع و داخله بررسی شود.

ماندگار نوشته است که در برنامه های جلب و جذب در نیروهای افغان از دقت لازم کار گرفته نمی شود و این مسئله باعث می شود تا افرادی با پیشینه همکاری با طالبان، قادر شوند به سادگی وارد نیروهای امنیتی شوند.

نویسنده تاکید کرده که مقامات افغان به جای تکذیب اینگونه گزارشها، باید در فکر راه حل برآمده و میکانیسمی را پیاده کنند که از ورود شورشیان در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری شود، ورنه به نوشته روزنامه، این مسئله می تواند به یکی از چالشهای اصلی سر راه نیروهای نوپای افغان تبدیل شود.

روزنامه چراغ نیز سرمقاله خود را به عین موضوع اختصاص داده و نوشته است که رخنه طالبان در نیروهای امنیتی، می تواند اعتماد میان نیروهای افغان و خارجی را آسیب بزند، چیزی که به نوشته روزنامه، برای پیروزی مبارزه علیه طالبان می تواند "کشنده و جبران ناپذیر" ثابت شود.

نویسنده افزوده است که اجرای حملات طالبان از درون نیروهای امنیتی، موضوع قابل نگرانی است اما نگران کننده تر از آن، تلاش برای برهم زدن اعتماد میان نیروهای افغان و خارجی است.

چراغ از وزارت دفاع و داخله افغانستان خواسته است تا این هشدارها را جدی گرفته و با دقت کامل در برابر آن اقدام کنند.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که اگر حکومت افغانستان در برابر گسترش نفوذ طالبان در شمال افغانستان واکشن سریع نشان ندهد، ولایات شمالی افغانستان به زودی به "پایگاه های القاعده" تبدیل خواهد شد.

این روزنامه نوشته است که افراد وفادار به طالبان و القاعده، هر روز دامنه فعالیت خود را در ولایات قندوز، بغلان، بلخ، فاریاب و بادغیس گسترده می کنند ولی به نوشته روزنامه، دولت "در قبال این وضعیت پیچیده و خطرناک، خاموش مانده است."

آرمان ملی نوشته است که ادامه این وضعیت برای افغانستان خطرناک است و اگر حالا اقدام نشود، فردا دیر خواهد بود.

روزنامه هشت صبح از تصمیم دولت های افغانستان و آمریکا به ترتیب "سند استراتژیک" میان دو کشور استقبال کرده و نوشته است که این مسئله، فرصت خوبی را برای افغانستان فراهم می کند تا به منافع ملی خود بی اندیشد.

این روزنامه نوشته است که امضای چنین سندی که بر مبنای منافع ملی افغانستان و آمریکا ترتیب خواهد شد، حمایت آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین قدرتهای جهان را در قبال افغانستان تضمین می کند.

هشت صبح اما با این حال تاکید کرده است که مقامات افغان در ترتیب این سند، باید توجه جدی داشته باشند تا هیچ نکته ای در آن وارد نشود که به ضرر کشورهای همسایه و منطقه تمام شود.

این روزنامه نوشته که افغانستان نیاز دارد تا به سیاست خود مبنی بر داشتن روابط نیک با همسایه ها و کشورهای منطقه استوار باقی مانده و همزمان، اجازه ندهد روابط اش با جهان غرب نیز تیره شود.

مطالب مرتبط