مدرسه ای برای نسل تباه شده نوجوانان پاکستانی

کودکان
Image caption طالبان کودکان و نوجوانان را به زور یا داوطلبانه به استخدام می گیرند

پیشتر در همین ماه، یکی از معلمان دینی شناخته شده در پاکستان توسط پیکارجویان طالبان کشته شد. اهمیت راهی که دکتر محمد فاروق خان در پیش گرفت از کلاس های درس او در پاکستان فراتر رفته است.

پائیز سال گذشته دکتر فاروق در روز گشایش مدرسه ای جدید متوجه شد که علیه چه کسانی اقدام کرده است. وقتی او وارد کلاس درس شد، روی تخته سیاه به زبان اردو نوشته شده بود: "من یک بمب گذار انتحاری خواهم شد".

دکتر فاروق صمیمانه و با فروتنی، با تعدادی پسر نوجوان که بهار سال گذشته برای طالبان کار می کردند روبرو شد، در آن موقع دره سوات در کنترل پیکارجویان طالبان بود.

حدود هشتاد نفر از این نوجوانان در یک مرکز بازپروری پیشرو که توسط دکتر فاروق و کارشناسان آموزشی دیگر راه اندازی شده بود، ثبت نام کرده بودند.

دکتر فاروق و همکارانش در این مرکز در زمینه زدودن افکار این نوجوانان از تبلیغات اعتقادی طالبان تلاش می کنند. فعالیت این مرکز اولین گام در جهت بازپروری جوانان پاکستانی است که توسط طالبان ربوده شده بودند. در حال حاضر مدیران این مرکز امیدوارند که زمینه آموزش و پرورش 300 دانش آموز پاکستانی را برعهده بگیرند.

این مرکز بازپروری که با دیوارهای بلند و سیم های خاردار محصور شده به عمد در میان تپه ها قرار گرفته است. سربازان مسلح هم حفاظت آن را برعهده گرفته اند. یکی از افراد نظامی مستقر در محل می گوید، تهدید مشخصی در این مرکز مشاهده نشده اما پوشیده نیست که یکی از اهداف طالبان برای حمله به شمار می رود.

در ورودی مرکز لحظه طلوع آفتاب روی دیوار نقاشی شده که روی آن نوشته شده: "صباحون"، یا بامداد نو، نامی که برای ایجاد امید در دانش آموزان انتخاب شده است. این یکی از درس های مهم برای دانش آموزان سیزده ساله این مرکز محسوب می شود.

دکتر فریها پراچا روانشناسی که این مرکز را راه اندازی کرده می گوید: "این جوانان متحمل شکنجه شده اند". به گفته او خیلی از آنها طولی نکشید که برای رهایی از شکنجه با طالبان همکاری کردند.

او افزود:"تعدادی از آنها به عنوان برده برای حفاری جاده ها و تونل ها مشغول به کار شده و تعدادی هم به عنوان ماموران پیام رسان کار می کردند. چند نفر از این نوجوانان هم جهت شرکت در تهاجمات پیکارجویان و عملیات انتحاری آموزش دیده اند."

یکی از اهداف صباحون این است که نقطه تمرکز این نوجوانان را به بخش دیگری از زندگی تغییر دهد. دکتر پراجا می گوید: "می دانم این نسل تباه شده اما باید آن ها را به سمت موفقیت سوق دهیم، در مقابل هر مدرسه -اسمی که برای مدارس دینی به کار می رود- باید مدرسه ای شبیه این مرکز تاسیس کنیم در این صورت است که ما برنده این جنگ خواهیم بود."

مطالب مرتبط