'شصت درصد افغانها' دچار ناراحتی های روانی هستند

دارو
Image caption افسردگی شدید، یکی از شایع ترین نوع بیماری روانی در میان افغانها است

وزارت صحت افغانستان می گوید بیش از شصت درصد جمعیت این کشور از ناراحتی های روانی رنج می برند.

همزمان با روز جهانی صحت روانی، مقامات وزارت صحت افغانستان و سازمان بهداشت جهانی گفته اند که برای درمان بیماران روانی و جلوگیری از گسترش این بیماری در افغانستان، به تلاش و سرمایه گذاری های بیشتری نیاز خواهد بود.

افغانستان به شدت با کمبود مراکز درمانی در بخش صحت روانی روبرو است.

به طور مثال، کابل، پایتخت افغانستان که جمعیتی حدود چهار میلیون نفر را در خود جا داده است، تنها یک بیمارستان مربوط به بیماران روانی دارد.

ادامه خشونتها، فقر گسترده، بیکاری، خشونتهای خانوادگی و اعتیاد به مواد مخدر، عوامل اصلی افزایش بیماری های روانی در افغانستان خوانده می شود.

یکی از شایع ترین موارد بیماری های روانی در میان افغانها، افسردگی شدید است.

بر اساس آمارهای جهانی، در میان هر چهار نفر در جهان، یکی از آنها به بیماری روانی مبتلا هستند، اما وضعیت در افغانستان، بدتر از این است.

آمار رسمی نشان می دهد که بیشتر از نیم جمعیت افغانستان، دچار ناراحتی های روانی هستند.

پیتر گراف، نماینده سازمان بهداشت جهانی در افغانستان می گوید: "چیزیکه به شکل فوری در افغانستان نیاز است، شناسایی و رسیدگی به اختلالات روانی در مراحل اولی آن است. افزایش ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت روان درمانی در سراسر افغانستان یکی از نیازمندی های مهم دیگر است که باید فورا به آن توجه شود."

او می افزاید: "وضعیت روانی در افغانستان بسیار جدیست."

وزارت صحت افغانستان می گوید تلاشهای جدی را برای ارایه خدمات گسترده روان درمانی در سراسر افغانستان آغاز کرده است، اما نیازمندی در این عرصه، به ویژه در ولایات و مناطق روستایی افغانستان به حدی است که به گفته آگاهان امور، به سالها وقت و مصرف هزینه های هنگفت نیاز خواهد بود تا نتیجه ملموسی از این برنامه ها بدست آید.

مطالب مرتبط