روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۰ میزان

تایید "تماس های غیررسمی" میان دولت افغانستان و طالبان، از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، موضوع اصلی مورد روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آقای کرزی اخیرا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی ان ان تایید کرد که دولت از مدتی به این سو با طالبا تماس های غیررسمی داشته است.

راه نجات در سرمقاله خود با عنوان "کودکان فراری به خانه باز می گردند؟"، نوشته که حامد کرزی از طالبان بدون "تقسیم بندی های گذشته" به عنوان "فرزندان قهر کرده از خانه" یاد کرده است.

به نظر روزنامه، با تایید تماس های غیررسمی مقامهای دولتی با سران طالبان، این نکته آشکار می شود که اکنون طالبان به دلایلی که می تواند ریشه در خواست های آمریکا و همپیمانان استراتژیکش داشته باشد، ممکن است "با ناز و نوازش" به دولت افغانستان بپیوندند.

راه نجات افزوده که "همپیمان اصلی آمریکا در منطقه"، که روزنامه نامی از آن نبرده، به دنبال آن است که با وارد کردن فشار بر بخشی از طالبان برای گفتگو، مذاکرات را به طرفی پیش ببرد که هم منافع خودش و هم منافع "بادار قدرتمندش" تامین شود.

این روزنامه همچنین افزوده که این امید وجود دارد که با منحل شدن طالبان در دولت، فعالیت های گروه القاعده و گروه های وابسته به آن در افغانستان متوقف شود؛ در غیر آن به نظر نویسنده، فراری ماندن "کودکان قهرکرده" بهانه حضور نیروهای خارجی در افغانستان خواهد بود.

باختر تایید تماس ها با طالبان را "دیر اما در وقت مناسب" دانسته و نوشته که این موضوع برای "اثربخش کردن مصالحه" تایید شده است.

به نظر روزنامه، تایید تماس ها با طالبان از این جهت مهم است که پیش از این روند مصالحه با طالبان، که همراه با رد مذاکره از سوی آنها، به صورت "یک جانبه و مقطعی" دانسته می شد و به نظر می رسید که تشکیل شورای عالی صلح هم کاربرد "درون حکومتی" دارد.

به نوشته باختر اما آقای کرزی با تایید تماس ها با طالبان به مخاطبانش گفت که وضعیت آن گونه که آنها فکر می کنند، یک طرفه نیست و تماس ها با طالبان از "مدتی به این سو جریان داشته است."

باختر افزوده که تا این جا کارهایی انجام شده، اما هنوز هم موضوع های زیادی "ناروشن" باقی مانده، از جمله این که آیا تفاهم با پاکستان هم وجود دارد و رضایت بخش است و آیا ژنرالان پاکستانی هنوز هم برای "عمق استراتژیک" خود خط و نشان می کشند و "شرطهای سنگین" می گذارند.

اما ماندگار نوشته که خلاف انتظار بنیانگذاران شورای عالی صلح، شورشیان در پی انهدام و سقوط نظام هستند و به چیزی کمتر از این راضی نمی شوند.

از سوی دیگر به نظر روزنامه، سیاست دولت در مورد مصالحه "سیاستی ناقص و توام با اهداف سیاسی مشخص" است. به باور نویسنده، صلح در اصل بد و مورد انتقاد نیست، ولی صلح از تریبون مشخص، "سوال برانگیز" است.

به نوشته ماندگار، مردم افغانستان عملا خود را در "معادله صلح کرزی" گم کرده و نمی دانند که جایگاه آنها در این روند کجا است. به باور نویسنده، از یک سو از نقش مردم در تامین صلح سخن گفته می شود و از سوی دیگر بازی طوری است که جهت و حتی پیامد آن مشخص نیست.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود تاکید کرده است که ریاست شورای عالی صلح "متضمن پیروزی قطعی شورا خواهد بود".

به نظر نویسنده، آقای ربانی جرگه مشورتی صلح را به موفقیت رهبری کرد و همچنین تلاشهای زیادی را برای آماده سازی بستری مناسب برای صلح به خرج داده است.

ریاست شورای عالی صلح با برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین و از رهبران جهادی ضد طالبان است.

انیس افزوده که با موفقیت جرگه مشورتی صلح و گزینش آقای ربانی به ریاست شورای عالی صلح، "پیروزی مضاعف" برای دولت افغانستان شمرده می شود.

هشت صبح پناهنده شده چهار عضو مجلس نمایندگان به کشورهای خارجی را نقد کرده و این امر را ناشی از "بی مسئولیتی" آنها در برابر آرای مردم و وعده هایی که آنها به مردم داده اند، دانسته است.

روزنامه به نقل از امان الله پیمان، معاون دوم مجلس نمایندگان نوشته که ملالی جویا، نماینده فراه و فهیمه احمدزی نماینده کوچی ها به کادا، سونا نیلوفر، نماینده ارزگان، به استرالیا و پروین مومند، دیگر نماینده کوچی ها به آلمان پناهنده شده اند.

هشت صبح ابراز نگرانی کرده است که این کار آنان الگویی شود برای شماری دگر از نمایندگان که از نمایندگی مجلس به عنوان مقدمه پرواز به کشورهای خارجی و از آرای مردم به عنوان "ویزایی معتبر و آبرومند" استفاده کنند.

نویسنده تاکید کرده است که مردم باید از همان آغاز در انتخاب نمایندگان دقت کنند و هیات اداری مجلس هم انضباط اداری را در مجلس بیشتر کنند تا از نمایندگی مجلس به این صورت استفاده نشود.