اصلاحات اداری در بهبود نهاد های دولتی افغانستان

دولت افغانستان می گوید در چند سال اخیر تلاش کرده برای ایجاد یک اداره سالم و موثر و افزایش توانایی نهاد های دولتی طرحهای را عملی کند.

ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یکی از این اقدامات است.

این اداره می گوید تا کنون در اکثر مناطق با راه اندازی رقابت های آزاد در استخدام مشاغل و پُست های دولتی و ایجاد کورسهای آموزشی، سعی کرده افراد متخصص و شایسته را استخدام و به این ترتیب در سپردن کار به اهل کار و بالا بردن موثریت نهاد های دولتی کمک کند.

اما عده ای به این باورند که برنامه اصلاحات اداری در برخی موارد، خود زمینه را برای گسترش فساد و حتی ایجاد موانع در استخدام افراد شایسته، فراهم کرده است.

نظر و یا تجربه ی شما در این مورد چیست؟ این روند برای بهبود اداره و افزایش توانایی نهاد های دولتی تا چه حدی موثر بوده است؟

نظریات و سوالات تان را، شام پنجشنبه این هفته در برناه صدای شما با ما در میان بگذارید.

برای تماس با این برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

یا به شماره 00447786208888 اس ام اس یا پیامک بفرستید.

و یا هم به این نشانی به ما ایمل کنید:

dari@bbc.co.uk