نشریات کابل: چهارشنبه 21 میزان

آمادگی نیروهای افغان به گرفتن مسئولیت امنیتی این کشور تا سال 2014 و چالشهای امنیتی سر راه افغانستان، از مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست در سرمقاله خود نسبت به توانایی نیروهای افغانستان به گرفتن مسئولیت امنیتی این کشور از سال 2014 ابراز تردید کرده است.

این روزنامه نوشته است که ظرفیت وزارت های داخله و دفاع هنوز به حدی بالا نرفته که بتوانند نیروهای افغان را بدرستی و آنگونه که نیاز است، مدیریت کنند.

نخست نوشته است که تامین امنیت یک کشور، حتی بیشتر از کمیت نیروهای امنیتی آن، به مدیریت درست نیاز دارد که هنوز به باور نویسنده، این ظرفیت در نهادهای امنیتی افغانستان تقویت نشده است.

روزنامه سروش ملت نوشته است که "خودکفایی" افغانستان از نظر امنیتی، یکی از آروزهای دیرینه مردم این کشور است، اما عملی شدن این خواب، نیاز به اقدامات عملی دارد.

این روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان برای پذیرفتن مسئولیت های امنیتی ابراز آمادگی کرده است، اما پیش از آن، باید روی مسایلی چون بالا بردن اعتماد نیروهای افغان در میان مردم، ارایه آموزش های حرفه ای به نیروهای امنیتی و بالا بردن کمیت این نیروها، توجه ویژه کند.

روزنامه راه نجات از افزایش خشونتها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته است که ادامه جنگ در این کشور، نیروهای ناتو را با "شکست" روبرو کرده است.

این روزنامه اما نوشته که مقامات ناتو و دولت آمریکا، هنوز خوشبین هستند که ماموریت نظامی آنها در افغانستان نتیجه داده و به شکست گروه های مسلح مخالف دولت منجر خواهد شد.

راه نجات افزوده است که احتمالا آوردن تغییرات اساسی در استراتژی جنگ علیه طالبان در افغانستان، بخش اصلی اجلاس سران ناتو در ماه آینده خواهد بود.

روزنامه هشت صبح نوشته است که اخیرا خوش بینی هایی در میان مقامات آمریکایی بوجود آمده است که طالبان از جنگ خسته شده و خواستار پیوستن به برنامه مصالحه هستند.

این روزنامه به نقل از واشنگتن پست نوشته است که پس از 9 سال جنگ، نخستین جرقه های امید برای پایان دادن به خشونتها در افغانستان دیده شده است و این جرقه ها، تمایل برخی از گروه های مربوط به طالبان به ترک جنگ است.

اما روزنامه هشت صبح نوشته است که هنوز این تمایل در سطوح رهبری طالبان دیده نمی شود.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نسبت به افزایش نا امنی ها در ولایات شمالی افغانستان هشدار داده و نوشته که اگر از ادامه این وضعیت جلوگیری نشود، حلقاتی که در شمال فعال شده اند، به زودی به دردسر بزرگی تبدیل خواهند شد.

این روزنامه ادعا کرده است که برخی افراد در درون نظام، در نا امن ساختن شمال دست داشته اند، اما هیچ گونه شواهدی برای اثبات این ادعای خود فراهم نکرده است.

ماندگار نوشته که تا وضعیت از کنترل بیرون نشده، باید از فعالیت گروه های شورشی در شمال جلوگیری شود.

مطالب مرتبط