چاپ چهل میلیون کتاب جدید درسی در افغانستان

Image caption کتاب های درسی گذشته در افغانستان

وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان با معرفی برنامه درسی جدید، چهل میلیون جلد کتاب درسی چا کرده است.

دولت موقت افغانستان در سال ۱۳۸۱ بر اساس نصاب های تعلیمی (برنامه های درسی) گذشته برنامه درسی واحدی را تهیه کرد به دنبال آن چند بار کتاب های تازه به مدارس این کشور فرستاده شد.

وزارت معارف در دو سال گذشته سر گرم چاپ بیش از ۶۰ میلیون جلد کتاب جدید درسی بوده است و مقامهای وزارت معارف گفته اند که بخش عمده ای از کتاب های جدید با کتاب های قبلی تفاوت دارد.

آصف ننگ، رئیس اداره اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش به بی بی سی گفت که کتابهای کلاسهای اول تا ششم مطابق نصاب قبلی است، اما کتاب های کلاسهای هفتم تا دوازدهم تازه است.

به این ترتیب کتاب هایی که در دو سال گذشته برای کلاسهای هفتم تا دوازدهم چاپ شده است، "استهلاک شده" و تاریخ استفاده از آنها تمام شده است.

آقای ننگ همچنین گفت که کتاب های جدید با هزینه نزدیک به بیست میلیون دلار از کمک های خارجی عمدتا در اندونزی چاپ شده است.

رئیس اداره اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش افغانستان گفته است که برنامه درسی جدید براساس نیازهای کنونی جامعه افغانستان تهیه شده است. به گفته او، این برنامه درسی تا ۸۰ درصد با برنامه درسی پیشین تفاوت دارد.

آقای ننگ گفت که پرهیز از کاربرد مفاهیم خشونت آمیز، تاکید بر مفاهیم صلح آمیز، هماهنگی با خصوصیات دنیای مدرن و تکنولوژی های جدید، از ویژگی های برنامه درسی جدید است.

این مقام وزارت آموزش و پرورش گفت: "از لحاظ ادبیات و ترکیبات لغوی که (در این کتابها) به کار برده شده، برنامه های درسی جدید از ادبیات غنی و خالص افغانی – چه پشتو و چه دری – برخوردار است."

Image caption وزارت معارف در دو سال گذشته سرگرم چاپ شصت میلیون جلد کتاب درسی بوده، که بخش عمده ای از آنها "استهلاک شده" اعلام شده است

در گذشته جنجالهای زبانی در افغانستان در مواردی به تنش ها دامن زده و همچنین جلوگیری از به کارگیری شماری از واژه های فارسی دری در این کشور دردسرساز شده است.

هر چند آقای ننگ توضیح نداده که منظور او از "ادبیات خالص افغانی" چیست، اما به نظر می رسد که اشاره او به اجتناب از به کارگیری همین گونه واژگان و اصطلاحات بالقوه مشکل آفرین باشد.

او همچنین افزود که کتابهای درسی جدید ظاهر و محتوای جذاب دارد و دانش آموزان با به دست گرفتن آنها با اشتیاق بیشتری به آموزش رو خواهند آورد.

رئیس اداره اطلاع رسانی وزارت معارف گفت که تا حال کتابهای جدید به سی ولایت افغانستان رسیده است و به چهار ولایت دیگر هم به زودی خواهد رسید.

مطالب مرتبط