نشریات کابل: دوشنبه 26 میزان

تلاشهای حکومت برای مذاکره با طالبان و گسترش فعالیت طالبان به شمال افغانستان، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار از سیاست حکومت افغانستان در زمینه مذاکره با طالبان انتقاد کرده و نوشته است، در حالی که هیچ نشانی از بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان به چشم نمی خورد، مقامات حکومت افغانستان خوشبین هستند که تلاشهای آنها برای مذاکره با طالبان، به صلح منجر خواهد شد.

ماندگار نوشته که این در حالیست که طالبان هنوز خود را پیروز جنگ افغانستان می دانند و هیچ انگیزه ای برای آغاز گفتگو با حکومت افغانستان ندارند.

نویسنده ماندگار افزوده که حکومت افغانستان، با تاکید به آشتی با طالبان، "میدان را هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ نظامی (برای طالبان) خالی گذاشته" و عملا به طالبان فرصت داده است تا برنامه های خود را آنگونه که می خواهند عملی کنند.

روزنامه دولتی انیس اما، از چگونگی عملکرد شورای عالی صلح افغانستان در زمینه پایان دادن به خشونتها در این کشور استقبال کرده است.

این روزنامه با توجه به اظهارات اخیر برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح که گفته بود در مذاکرات صلح با طالبان از "انعطاف پذیری" کار گرفته خواهد شد، از این برنامه حمایت کرده است.

انیس نوشته که هیچ مذاکره ای بدون نشان دادن "انعطاف" از هر دو طرف به پیروزی نمی رسد و مذاکرات صلح با طالبان نیز از این امر مستثنا نیست.

نویسنده ابراز امیدواری کرده است که خشونتها در افغانستان بزودی پایان یافته و مذاکرات صلح حکومت با طالبان نتیجه ای را در پی داشته باشد که مردم افغانستان انتظارش را دارند.

روزنامه هشت صبح با توجه به نا امنی ها در شمال افغانستان نوشته است که طالبان "زنگ خطر" را در مناطق شمالی افغانستان به صدا درآورده اند.

این روزنامه نوشته که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، دیر نخواهد بود که طالبان از طریق این ولایات، به مناطق مرکزی افغانستان نیز رخنه کرده و امنیت سراسر افغانستان را یکسان برهم بزنند.

هشت صبح نوشته که آغاز نا امنی ها در شمال، از همان آغاز به شکل "مرموزی" صورت گرفت و هنوز معلوم نیست که گسترش حضور شورشیان مسلح در ولایات شمالی، چگونه و با حمایت چه کسانی صورت گرفته است.

مطالب مرتبط