نشریات کابل: چهارشنبه 28 سنبله

یورش ماموران وزارت مخابرات به کافه های انترنتی، برنامه مذاکره با طالبان و چگونگی مبارزه با فساد اداری، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی به اقدامات اخیر وزارت مخابرات افغانستان به بستن شماری از کافه های انترنتی در کابل اعتراض کرده و آن را عملی در مغایرت با قانون اساسی افغانستان دانسته است.

این روزنامه نوشته است که بستن دروازه کافه های انترنتی، نمایانگر "استبداد" است و این اقدام، عملا در زمینه دسترسی افغانها به انترنت محدودیت وضع می کند.

آرمان ملی نوشته است که اگر وزارت مخابرات می خواهد مانع از دسترسی مردم به سایت های غیراخلاقی شود، این صفحات را از دستگاه اصلی آن قطع کند، نه اینکه دروازه کافه انترنتی را بروی مردم ببندد.

روزنامه ماندگار نسبت به "اهداف پنهان" آمریکا و بریتانیا در افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که حضور این دو کشور در افغانستان، برای تامین منافع خود این کشورها در درازمدت است.

این روزنامه نوشته که نیرومند شدن کشورهای نظیر چین و روسیه و آینده ایران و هند، مسایلی است که نمی تواند برای آمریکا و بریتانیا، دو کشوری که در پی حفظ قدرت خود در جهان هستند، نگران کننده نباشد.

ماندگار ادعا کرده که حضور گروهی به نام طالبان در افغانستان، می تواند یکی از مهم ترین حربه ها برای آمریکا و بریتانیا در مقابله با رقیب های منطقه ای شان باشد.

نویسنده ادامه داده است که در این میان، کشوری که آسیب می بیند، افغانستان خواهد بود، چون کشورهای که امروز در آن حضور دارند، به باور نویسنده، هرگز به فکر با ثبات ساختن این کشور نیستند.

روزنامه راه نجات از اعلامیه روز گذشته ریاست جمهوری افغانستان در مورد تقرر مقامات بلند پایه دولتی براساس رقابت آزاد، استقبال کرده است.

راه نجات نوشته که این فرمان رئیس جمهور، "اگر مانند سایر فرامین ریاست جمهوری نوشته ای بر روی یخ نباشد" می تواند چاره ساز بسیاری از مشکلات اداری افغانستان باشد.

نویسنده افزوده که یکی از عوامل فاصله گرفتن مردم از حکومت ظرف سالهای اخیر، تقرر افراد براساس سلیقه های شخصی و روابط بوده است.

روزنامه چراغ فساد اداری در افغانستان را به "تروریسم" تشبیه کرده و نوشته که این دو پدیده، تهدید یکسان متوجه افغانستان می کنند.

روزنامه نخست به چگونگی برنامه حکومت افغانستان به مذاکره با طالبان اعتراض کرده و که اینگونه برخورد با طالبان و پدیده صلح، نتیجه قناعت بخشی نخواهد داشت.

روزنامه نوشته که مسئولان حکومتی افغانستان همواره از صلح یاد می کنند، بدون اینکه به ماهیت صلح فکر کنند.

نویسنده افزوده که برنامه حکومت برای آشتی با طالبان، از عمق کافی برخوردار نیست و مشکلات کنونی افغانستان را نمی شود با سطحی نگری حل کرد.

مطالب مرتبط