نشریات کابل: پنجشنبه 29 سنبله

اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان، مذاکرات صلح با طالبان و عملیات ناتو در قندهار، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح سرمقاله خود را به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان اختصاص داده و نوشته که فهرست ابتدایی اعضای پارلمان دوم افغانستان نشان می دهد که مردم تا چه حد از پارلمان اول بیزار بوده اند.

این روزنامه نوشته که بیش از پنجاه درصد اعضای پارلمان افغانستان، براساس فهرست ابتدایی، چهره های جدید هستند، به این معنا که افغانها به چهره های سابق در پارلمان اول افغانستان، نه گفته اند.

روزنامه دولتی هیواد اما نسبت به میزان تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که براساس آمار رسمی، یک چهارم کل آرای انتخابات پارلمانی، جعلی بوده است.

هیواد نوشته که در این رابطه باید تمامی نهادهای مسئول و نامزدهای انتخابات جوابگو باشند و به مردم افغانستان توضیح دهند که چگونه از این همه رای جعلی در انتخابات کار گرفته شده است.

نویسنده خواستار شناسایی و پیگرد قانونی افرادی شده که در این تقلب ها دست داشته اند و تاکید کرده که این مسئله می تواند در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات های بعدی کمک کند.

روزنامه ماندگار به بحث مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان پرداخته و نوشته که این مذاکرات تنها زمانی می تواند موفق باشد که در آن از "صداقت" کار گرفته شود.

این روزنامه ابراز نگرانی که دولت افغانستان "به بهانه مذاکرات صلح" آجندای خود را به پیش برده و به نوشته روزنامه، "از این سیاست به عنوان تقویت ابزارهای تنگ سیاسی و قومی استفاده کند."

روزنامه اصلاح نسبت به ادامه تلفات غیرنظامیان در عملیات نیروهای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

اصلاح نوشته که کشتار غیرنظامیان، ریشه در عدم هماهنگی لازم میان نیروهای افغان و خارجی دارد.

این روزنامه افزوده که تلفات غیرنظامیان، به ویژه در شرایطی که دولت افغانستان تلاشها برای آشتی با طالبان را شدت داده است، می تواند باعث بدتر شدن اوضاع شده و دورنمای صلح در افغانستان را تیره و تار کند.

روزنامه اراده نیز از "عملیات های خودسر" ناتو در افغانستان انتقاد کرده و نوشته که ناتو "مهمانی است که حرف صاحب خانه را نمی پذیرد."

این روزنامه نوشته که تلفات غیرنظامیان در عملیات ناتو، زمینه را برای ناکامی این نیروها فراهم کرده و باعث شده است تا اوضاع امنیتی افغانستان بهبودی که انتظار می رفت، نداشته باشد.

اراده به طور نمونه، از ولایت قندهار در جنوب افغانستان نام برده و نوشته که این ولایت ماه ها شاهد عملیات نظامی ناتو بوده است، اما به نوشته روزنامه، تغییر مثبتی در زندگی مردم این ولایت رونما نشده و طالبان هنوز توانایی بمبگذاری و اجرای حملات مرگبار را در قندهار از دست نداده اند.

مطالب مرتبط