روزنامه های کابل: شنبه، اول عقرب

دادن امتیاز به طالبان برای مصالحه، مهمترین موضوع مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

اخیرا قیام الدین کشاف، سخنگو و عضو شورای عالی صلح افغانستان در نشست خبری اعلام کرد که این شورا برای مصالحه با طالبان حاضر به دادن امتیاز به این گروه است. به گفته او، این امتیاز شامل پست دولتی، خانه، پول و ضمانت امنیتی هم می شود.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان "شورای عالی صلح حاتم بخشی می کند"، نوشته که این آب ندیده، موزه از پا می کشد. به نوشته روزنامه، این در حالی است که طالبان هیچ تمایلی برای گفتگو از خود نشان نداده اند.

به باور هشت صبح، طالبان جریانی وابسته به پاکستان است، از خود اراده ای ندارد و اگر طالبان حاضر به مصالحه هم شوند، برای پاکستان ساختن چنین گروهی و فرستادن آن برای ترور به افغانستان مشکلی نیست.

هشت صبح در ادامه افزوده شورای عالی صلح خود فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است و بر اساس هیچ قانونی نمی توان بر تصمیم های آن مشروعیت بخشید. نویسنده تاکید کرده که دولت مکلف به تامین عدالت است و هر رفتار و گفتاری که خلاف آن باشد، "محکوم و مردود" است.

این روزنامه دعوت شورای عالی صلح را "ذلیلانه" دانسته و افزوده هنوز مشخص نیست که دامنه این امتیاز دادن ها تا کجا خواهد رسید و مرز میان امتیازات مشروع و غیرمشروع را چه کسی مشخص خواهد کرد.

ماندگار نوشته که دادن امتیاز به گروهی که سازمان مشخص و رهبری معین و حرکت یکسانی ندارد، عملا مردم را در آستانه "فریبی بزرگ" قرار داده است.

این روزنامه بدون این که از کشوری نام ببرد، نوشته که شورای عالی صلح به کشورهایی دل بسته که در گذشته و حال نشان داده اند که خواستار پایان دادن به بحران در افغانستان نیستند. به نظر ماندگار، طالبان هم با حمایت همین کشورها فعالیت می کنند.

این روزنامه افزوده اگر این کشورها حاضر به پایان دادن به بحران افغانستان می بودند، طالبان و دیگر گروه های شورشی را حمایت مالی نمی کردند.

ماندگار در ادامه اعلام خوشبینی شورای عالی صلح به مصالحه با طالبان را "خوش باوری و خیالپردازی" دانسته و افزوده که این خوش باوری ها به هیچ وجه نمی تواند به تامین صلح در کشور کمک کند.

عزیز رویش در هفته نامه قدرت نوشته که پاکستان با عنوان کردن حمایت از پشتون ها در افغانستان، در پی گرفتن قدرت مطلقه در افغانستان است. به نظر نویسنده، پاکستان تلاش دارد که "قدرت پشتونی" در افغانستان را گروهی به دست داشته باشد که برای پاکستان هیچ خطری نداشته باشد.

رویش افزوده که طرفداران شاه سابق، روشنفکران چپی و متفکران آشنا با اندیشه های غربی برای پاکستان قابل قبول نیستند و تنها طالبان و حزب اسلامی هستند که "بند دل سیاست های افغانی سازمان استخبارات ارتش پاکستان را تشکیل می دهند".

نویسنده در ادامه پرسیده که آیا سیاستمداران افغان هنوز به فهم این "بازی ظریف" در سیاست پاکستان نرسیده اند و چرا دوستی پاکستان با پشتون های افغانستان در هیات حمایت از طالبان تمثیل شود.

عزیز رویش در این مقاله موضوع خط مرزی "دیورند" میان افغانستان و پاکستان را مهم ترین "نگرانی" پاکستان در زمینه "سیاست افغانی" این کشور دانسته و هشدار داده که لاینحل ماندن این موضوع نه تنها روابط میان دو کشور را به بن بست می کشاند، بلکه به وحدت ملی افغانستان هم آسیب می رساند.

این خط مرزی بیشتر از صد سال پیش میان دولت وقت افغانستان و مقامهای هند بریتانیایی تعیین شد و از همان زمان این مرز که معاهده آن به وسیله سر مارتیمر دیورند، رئیس هیات بریتانیایی امضا شده بود، به نام "خط دیورند" معروف شد، ولی دولت های بعدی افغانستان این مرز را به رسمیت نشناخته اند.

نویسنده مقاله نشریه قدرت در ادامه سیاست های کنونی دولت افغانستان را "سنتی و کهنه" دانسته و تاکید کرده که این کشور باید با سیاستی مبتنی بر "واقعبینی" با پاکستان گفتگو کند. نویسنده هشدار داده که "ادامه تعلل" افغانستان در پذیرفتن خط مرزی دیورند، بهای سنگین تری را بر این کشور تحمیل خواهد کرد.

باختر مقامهای آمریکایی را متهم به حمایت از شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان کرده کرده و نوشته که این مقامها در نظر دارند در آینده نزدیک فشارهای بیشتری را بر دولت افغانستان برای حفظ این شرکت ها وارد کنند.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفت که مصمم به انحلال این شرکت هاست و سفیران مقیم کابل نباید بر حفظ این شرکت ها پافشاری کنند. این در حالی است که برخی مقامهای آمریکایی گفته اند که فعالیت های این شرکت ها خوب نبوده و در مواردی به تقویت شورشیان افغان انجامیده است.

باختر تاکید کرده که دولت افغانستان تصمیم خود مبنی بر انحلال این شرکت ها را اجرایی کند ولو شماری از طرح های عمرانی هم متوقف شود. به نظر نویسنده، اگر الغای این شرکت ها منجر به تامین امنیت بیشتر و تقویت نیروهای ارتش و پلیس شود، ارزشمندتر از میلیاردها دلار است.

اخیرا شماری از سازمان های غیردولتی در افغانستان اعلام کردند که اگر شرکت های خصوصی امنیتی لغو شوند، برخی از طرح های عمرانی آنها متوقف خواهد شد.

به نظر باختر، شماری از این شرکت ها حامیان نیرومندی دارند و اقدام دولت افغانستان برای لغو آنها "سلسله های طولانی" را در سراسر دولت افغانستان، نهادهای کمک رسانی و شرکت های خارجی تکان داده است.