نشریات کابل: یکشنبه دو عقرب

حمله طالبان به دفتر سازمان ملل متحد در هرات، تلاش برای تعطیل شرکت های خصوصی امنیتی و بحث تقلب های انتخاباتی، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود حمله طالبان به دفتر سازمان ملل متحد در هرات را مورد بررسی قرار داده و آن را "جواب طالبانی" به تلاشهای افغانستان برای آشتی با طالبان تعبیر کرده است.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان نسبت به مذاکره و آشتی احتمالی با طالبان ابراز خوشبینی می کند، اما طالبان، با حمله به دفتر سازمان ملل متحد، یک بار دیگر موضعگیری خود را نسبت به تلاشهای صلح افغانستان نشان دادند.

هشت صبح ادعا کرده که شماری از طالبان مهاجم، شهروندان پاکستانی بوده اند و به این بهانه، به نقش پاکستان در موفقیت مذاکرات صلح با طالبان تاکید کرده است.

نویسنده افزوده که اگر قرار است با طالبان صلح برقرار شود، نیاز است تا پاکستان به تمام معنا با این روند موافق باشد.

روزنامه چراغ نیز به همین مسئله پرداخته و در تتر سرمقاله خود نوشته است: "برادران ناراضی با حمله بر هرات امتیاز نخست را گرفتند."

"برادران ناراضی" اصطلاحی است که مقامات حکومتی افغانستان عمدتا در برابر طالبان و مخالفین مسلح دولت استفاده می کنند.

نویسنده از بکار گیری "برادران ناراضی" برای طالبان انتقاد کرده و نوشته که این تعبیر به هیچ وجه "مناست جریان های تروریستی نیست."

این روزنامه نوشته که طالبان با حمله به محلات غیرنظامی، عملا افراد بیگناه را هدف قرار می دهند و مقامات افغان، از این افراد به عنوان "برداران ناراضی" یاد می کنند.

چراغ افزوده که مقامات افغان و شورای عالی صلح، تلاش دارند تا "جنایات ضد بشری گروه های تروریستی" را پاک کنند، مسئله ای که نویسنده از آن به عنوان "تلاشهای مرموز" یاد کرده است.

چراغ نوشته که "شاید این افراد، برادران ناراضی آقای کشاف (سخنگوی شورای عالی صلح) باشند، اما به هیچ وجه آنان برادران مردم افغانستان نیستند."

روزنامه سرنوشت اما به مسئله شرکت های خصوصی امنیتی پرداخته و نوشته است که تعطیل تمامی شرکت های خصوصی امنیتی، به تامین ثبات در افغانستان کمک می کند.

این روزنامه اما نوشته که برخی از کشورهای غربی، نسبت به اقدام حکومت افغانستان به تعطیل این شرکت ها، اعتراض کرده اند.

روزنامه سرنوشت نوشته که اینگونه اعتراضها، غیرقانونی است و مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل پنداشته می شود.

نویسنده از مقامات افغان خواسته که اگر چنین فشارهایی از سوی کشورهای خارجی وجود داشته باشد، باید به آن اعتنا نشود.

روزنامه ماندگار به انتخابات پارلمانی افغانستان توجه کرده و نوشته که اگر قرار است اعتماد مردم افغانستان را نسبت به روند انتخابات جلب کنند، باید کمیسیون انتخابات افغانستان مستقلانه عمل کند.

این روزنامه ادعا کرده که مردم افغانستان با توجه به "تقلب های انتخاباتی" در دوره های قبلی، حضور کمرنگی در انتخابات پارلمانی امسال داشتند.

نویسنده افزوده که مردم افغانستان به این باور رسیده اند که چه در انتخابات سهم بگیرند، چه نگیرند، نتیجه انتخابات چیزیست که روی آن تصمیم گرفته شده است.

روزنامه تاکید کرده که برای از بین بردن این گونه ذهنیت، نیاز است تا کمیسیون انتخابات وارد عمل شده و استقلال کامل از خود نشان بدهد.

مطالب مرتبط