روزنامه های کابل: دوشنبه، ۳ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی موضوع گفتگو با طالبان و گزارش اخیر نیویورک تایمز در باره ارتباط رئیس دفتر حامد کرزی با ایران، پرداخته اند.

هشت صبح در سرمقاله خود با عنوان "حقوق زنان وجه المصالحه مذاکرات نخواهد شد؟"، نوشته در حالی که طالبان اظهار تمایلی به مصالحه نکرده اند، نگرانی ها در باره حفظ ارزشهای مندرج در قانون اساسی و دستاوردهای نه سال گذشته در حال افزایش است.

به نوشته روزنامه، دیدگاه و موضع طالبان در مورد زنان در زمان امارت آنها و حتی پس از آن در مناطقی که آنها نفوذ داشته اند، بسیار روشن بوده است. به باور هشت صبح، احتمال این که طالبان حضور و مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی را بپذیرند، "خیال و پندار واهی" است.

روزنامه افزوده در حالی که طالبان با اصل گفتگو و مصالحه مخالفند، قانون اساسی و دستاوردهای نه سال گذشته را هم نخواهند پذیرفت. به تعبیر هشت صبح، پذیرش حقوق زنان و بسیار مسائل دیگر از سوی طالبان، معادل "نفی موجودیت" آنها است.

نویسنده روزنامه در ادامه ضمن این که طالبان و طرف داران آنها را کم و مخالفان آنها و طرف داران بازسازی و توسعه کشور را بیشتر خوانده، پرسیده که آیا این تعداد اندک حق دارند که امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به اکثریت مردم افغانستان داشته باشند.

به باور هشت صبح، اگر در مصالحه با طالبان، امتیازی به آنها داده شود، این امتیاز به طالبان نه بلکه به پاکستان خواهد رسید.

پیش از این قیام الدین کشاف، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که این شورا حاضر است در گفتگو با طالبان به این گروه امتیاز بدهد.

باختر گزارش اخیر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را که در آن مدعی شده عمر داوودزی، رئیس دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از ایران پول می گیرد، بررسی کرده است.

باختر با عنوان کردن این موضوع که "غرب ستیزی به سود افغانستان نیست"، نوشته این سیاست دولت که برای به دست آوردن دل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، متحدان بین المللی اش را از دست بدهد، به زیان افغانستان است.

نویسنده افزوده که افغانستان حق دارد که برای "مصون ماندن از گزند همسایگانش" تلاش کند، اما این "خیال" که در کنار احمدی‌نژاد یا ژنرال اشفاق کیانی، رئیس ارتش پاکستان می توان به موفقیت رسید، "خام و وحشتناک" است.

باختر گزارش اخیر نیویورک تایمز را بخشی از موج حملات رسانه های غربی علیه دولت و اعضای خانواده آقای کرزی دانسته است. به باور نویسنده، رسانه های غربی قصد دارند با وارد کردن فشار بر دولت آقای کرزی، تصمیم او در مورد انحلال شرکت های خصوصی امنیتی را تعدیل کند.

باختر ضمن آوردن این جمله طعنه آمیز که رسانه های آمریکایی "در مراحل حساس از صندوقچه جادویی" خود گزراش تهیه می کنند، نوشته که برخی از این گزارش ها تنها برای وارد کردن فشار بر کرزی، براساس "افواهات، آوازه ها و اظهارات افراد نامعلوم" تهیه شده است.

ویسا نوشته که حامد کرزی با کودتای اقتصادی به وسیله شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان مواجه است و این شرکت ها دولت افغانستان را با چالش های بزرگی رو به رو کرده است.

نویسنده افزوده که مقامها و رسانه های غربی از یک سو می گویند که این شرکت ها در تخلفات گسترده دست دارند و با مخالفان مسلح دولت افغانستان ارتباط دارند و از سوی دیگر با توقف فعالیت های این شرکت ها مخالفت می کنند.

ویسا تاکید کرده که افغانستان کشوری مستقل است و آقای کرزی بر اساس نیازمندی های این کشور موضع گیری می کند. نویسنده افزوده است که اگر جامعه جهانی با قضایای افغانستان بر اساس اراده خود برخورد کنند، به این معنا است که آنها به افغانستان به عنوان یک کشور مستقل نگاه نمی کنند.

مطالب مرتبط