روزنامه های کابل: سه شنبه، ۴ عقرب

تصمیم دولت برای لغو شرکت های خصوصی امنیتی و مبارزه با طالبان، از موضوع هایی است که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی آنها پرداخته اند.

هشت صبح با اشاره به سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در باره انحلال شرکت های خصوصی امنیتی، تاکید کرده که سر انجام باید مردم افغانستان مسئولیت تامین خود و نمایندگی های خارجی را به عهده بگیرد.

آقای کرزی روز دوشنبه، ۲۵ اکتبر در یک نشست مشترک خبری با امامعلی رحمان، همتای تاجیک خود تاکید کرد که انحلال این شرکت ها کار درستی است و این شرکت ها عامل بخشی از ناامنی ها در افغانستان هستند.

هشت صبح افزوده که این شرکت ها در کنار دولت افغانستان به گونه "موازی" عمل می کنند و این امر برای هیچ ملت و دولتی قابل قبول نیست. نویسنده تاکید کرده که تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و سپردن مسئولیت های امنیتی به آنها "وظیفه فوری" دولت این کشور است و تاخیر در این کار پذیرفتنی نیست.

به باور این روزنامه، موجودیت شرکت های خصوصی امنیتی روند تقویت نیروهای امنیتی را می تواند با کندی مواجه کند و آنها حتی می توانند در این زمینه "اعمال فشار" هم کنند و در چنین حالتی عرصه فعالیت های دولت افغانستان "محدود" خواهد شد.

هشت صبح در ادامه پرسیده است که چرا خارجی ها بر عدم انحلال شرکت های خصوصی امنیتی "اصرار" دارند و اگر دلیل این امر عدم آمادگی نیروهای افغان است، تقصیر این کار به عهده چه کسی است. نویسنده همچنین پرسیده که مگر قرار نبود که کار آماده ساختن این نیروها در ۹ سال گذشته انجام یابد.

چراغ نوشته که آقای کرزی در زمینه تصمیم گیری در مورد انحلال شرکت های خصوصی امنیتی به شدت زیر فشار قرار گرفته و تمرکز خود را از دست داده و حالا دچار دلهرگی شده است.

به نوشته روزنامه، آقای کرزی در هفته گذشته تا حدودی در مورد اجرایی کردن تصمیم خود برای لغو این شرکت ها "عقب نشینی" کرد و پس از مطرح شدن انتقادهای شدید نسبت به این عقب نشینی، دوباره تصمیم به انحلال شرکت های امنیتی گرفت.

چراغ در پی این مقدمه افزوده که رئیس جمهوری افغانستان بر اساس "احساسات" خود تصمیم می گیرد و نه بر اساس واقعیت های جاری در کشور. به نوشته روزنامه، آقای کرزی در طول مدت زمامداری خود بارها "شکار احساسات" شده و کشتی شکسته کشور را هر بار تا مرز غرق شدن پیش برده است.

نویسنده تاکید کرده در حالی که "بی اعتمادی" بر روابط افغانستان و غرب حاکم است، نهادهای دولتی دچار "ضعف و فسادند" و خطر تروریسم کشور را تهدید می کند، رئیس جمهوری باید "احساسات" را کنار بگذارد؛ در غیر آن کشور به "انزوای کامل" خواهد رفت و "هزینه های سنگینی" بر کشور تحمیل خواهد شد. باختر نوشته که آمریکا قصد دارد آن عده از افراد وابسته به گروه طالبان که با این گروه قطع رابطه می کنند را در واحدهای پلیس محلی افغانستان استخدام و علیه گروه طالبان وارد جنگ کند.

به نوشته روزنامه، این کار بر اساس تجربه آمریکا در عراق انجام می شود و روزنامه از قول منابع آمریکایی نوشته که این امر به تضعیف طالبان خواهد انجامید.

باختر افزوده است اگر دولت افغانستان و نیروهای بین المللی در این صورت قادر به نظارت لازم از نیروهای پلیس محلی باشند، طرح جدید دارای "نقطه های قوت" و "حربه خوبی" علیه گروه طالبان خواهد بود.

به باور نویسنده، طرح تازه، راه خوبی برای جذب شورشیانی که به "ده دلاری" مشهورند و آنانی که برای پول در کنار طالبان می جنگند و همچنین آنهایی که از شورشگری خسته شده اند، خواهد بود.

باختر در عین حال هشدار داده است که جذب طالبان به واحدهای پلیس محلی "خطراتی" هم در پی دارد، از جمله این که ممکن است طالبان از این طریق به طور گسترده به پلیس نفوذ و پلیس محلی را به "عامل ناامنی" تبدیل کنند.

نویسنده همچنین افزوده است که هیچ تضمینی وجود ندارد که آنانی که برای به دست آوردن پول به طالبان پشت می کنند، همین کار را برای گرفتن امتیازات بیشتر با پلیس محلی افغانستان نکنند.