سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان را سومین کشور فاسد جهان خواند

هوگوتی لبلی، مسئول ارشد شفافیت بین الملل
Image caption خانم لبلی می گوید، بخشهای فقیر جوامع بیشترین آسیب را از فساد می بینند

یک بررسی جدید، افغانستان را سومین کشور فاسد در سطح جهان معرفی کرده است.

این گزارش که از سوی "شفافیت بین الملل" منتشر شده، تاکید کرده است که کشورهای جنگ زده، کماکان فاسدترین کشورهای جهان را تشکیل می دهند.

این گزارش، افغانستان را در فهرست کشورهای فاسد جهان، پس از سومالی و برمه آورده است، در حالی که عراق، چهارمین کشور در این فهرست است.

مسئولان "شفافیت بین الملل" می گویند، این گزارش براساس بررسی های انجام شده در یکصد و هفتاد کشور جهان تدوین شده است.

نهاد غیردولتی "شفافیت بین الملل" در سال 1993 تاسیس شد و هدف اصلی آن، بررسی و نظارت بر فساد در سطح دولتها در کشورهای مختلف جهان است.

این نهاد در گزارش اخیر خود نوشته است که بخش های فقیر و آسیب پذیر جوامع، عمدتا از پیامدهای فساد در کشورهایشان بیشتر صدمه می بینند.

هوگوتی لبلی، مسئول ارشد شفافیت بین الملل می گوید: "نتایج (بررسی) نشان می دهد که برای بهبود مدیریت دولتی در سراسر جهان، باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد."

خانم لبلی تاکید می کند که قوانین و مقررات موجود در کشورها در زمینه مبارزه با فساد، باید بیش از این تقویت شود.

دولت افغانستان وجود فساد گسترده در تشکیلات و سازمان های دولتی و غیردولتی این کشور را تایید می کند.

در همانحال، مبارزه با فساد، یکی از برنامه های پرهزینه برای دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده به آن محسوب می شود.

گزارش اخیر شفافیت بین الملل نشان می دهد که ظاهرا این تلاشها، نتایج قابل توجهی نداشته است و افغانستان کماکان گرفتار فساد است.

مطالب مرتبط