ادبیات داستانی افغانستان در نشست برلین

لوگوی جشنواره برلین

معرفی ادبیات داستانی افغانستان به دیگر کشورها و نگاهی به نمایشگاه در راه کابل در لندن موضوعات اصلی مجله فرهنگی هشتم اکتبر را تشکیل می هد.

اخیراً جشنواره بین المللی ادبیات در برلین میزبان دهها تن از چهره های ادبی منطقه و جهان از جمله دو تن از داستان نویسان افغانستان بود.

محمد جواد خاوری صاحب آثاری چون پشت کوه قاف، قصه های هزاره های افغانستان و گلسرخ دل افگار و محمد حسین محمدی خالق مجموعه داستانهای انجیرهای سرخ مزار، از یاد رفتن، تو هیچ گپ نزن، و اثر تحقیقی فرهنگ داستان نویسی در افغانستان در این جشنواره شرکت کردند.

امسال دهمین دوره جشنواره بین المللی ادبیات در برلین برگزار می شد و برای نخستین بار داستان نویسان افغانستان در این همایش ادبی حضو داشتند.

چند چون این موضوع و نیز معرفی داستان نویسان افغانستان به دیگر کشورها را با محمد جواد خاوری از شرکت کنندگان این جشنواره و خالد نویسا صاحب آثاری داستانی یی چون داستانی تصورات شبهای بلند، آب و دانه و فصل پنجم به بحث گذاشتیم.

در ادامه مجله از نمایشگاهی می شنوید که اخیراً در شهر لندن از آثار سه جنگ افغان و انگلیس برپا شده است. این نمایشگاه که از سوی موزه ارتش بریتانیا به راه افتاده، تصویری از شرایط نظامی در این دوره ارائه می کند.

در این شماره همچنین از مطلبی داریم در مورد نبی الله هنرمل، نقاش و گرافیست افغان در سن 65 سالگی رخ در نقاب خاک کشید. او در این اواخر برنامه های فرهنگی و هنری را در یک تلویزیون خصوصی در کابل تولید می کرد و به آوازخوانی نیز علاقه داشت.

تهیه کننده: اسدالله شفایی