پیامدهای فرهنگ خریدن وفاداری از راه پول در افغانستان؛ نظرات شما

دلار

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پذیرفته است که عمر داودزی رئیس دفترش، از ایران در افغانستان پول نقد دریافت کرده است.

آقایکرزی گفت که در 9 سال گذشته کشورهای متعددی به افغانستان پول نقد کمک کرده اند که جمهوری اسلامی ایران نیز از این جمع مستثنا نیست.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان به بی بی سی گفت که کشورهای دیگری هستند که نه تنها به ریاست جمهوری بلکه به برخی از والیهای افغان نیز پول می دهند.

اما درحالیکه رئیس جمهوری افغانستان براین تأکید دارد که ایران به طوررسمی و از مجرای قانونی به افغانستان پول می دهد، نیویورک تایمز به نقلازنابع مختلف غربی و افغان می نویسد که پول ایران به گونه "سری و مداوم" برای خریدن صداقت و وفاداری آقای داوودزی و تامین منافع ایران در کاخ ریاست جمهوری افغانستان پرداخته می شود.

و در مقابل، به نوشته نیویورک تایمز، حامد کرزی و عمر داوودزی بخشی از این پول ها را به شماری از اعضای پارلمان، رهبران قومی، و حتی فرماندهان طالبان می دهند تا وفاداری آنها را بخرند.

این هفته در برنامه ی صدای شما، فرهنگ خریدن وفاداری افراد را از راه پول در افغانستان بررسی می کنیم.

با توجه به نبود سیستمی که براساس آن تعیین شود که این پولها در کجا و چگونه به مصرف می رسند، به نظر شما ادامه پرداخت این نوع پولها از سوی کشورهای خارجی به افراد، چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی درافغانستان درپی خواهد داشت؟

به نظرشما، برای جلوگیری از گسترش فرهنگ خریدن وفاداری افراد و در نتیجه افزایش نفوذ درافغانستان از راه پول، چه اقدامات قانونی باید روی دست گرفته شود؟

سئوال و نظرات خود را می توانید شام پنجشنبه با تماس با شماره ذیل در برنامه "صدای شما با ما" ارایه دهید.

00442078360331

و یا هم به شماره 00447786208888 پیامک یا اس ام اس بفرستید.

همچنین می توانید سئوال ودیدگاه خود را به این آدرس به ما ایمیل کنید: dari@bbc.co.uk