روزنامه های کابل: یکشنبه، ۹ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع شرکت روسها در عملیات نابودی چهار کارخانه تولید مواد مخدر در شرق افغانستان و اظهارات رئیس جمهوری این کشور در باره انتخابات غزنی را بررسی کرده اند.

باختر اظهارات اخیر مقامهای دولت افغانستان در باره شرکت روسها در عملیاتی برای نابودی چند کارگاه تهیه مواد مخدر در ننگرهار، در شرق این کشور را نقد کرده است.

این عملیات روز پنجشنبه، ۲۸ اکتبر، در ولایت ننگرهار به اجرا گذاشته شد و گفته شده است که در آن روسها و آمریکایی ها به طور مشترک شرکت داشته اند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان این عملیات را "خودسرانه" و ناقض حق حاکمیت ملی این کشور دانسته، اما باز محمد احمدی، معاون وزارت داخله/کشور افغانستان گفته که این عملیات با شرکت پلیس افغانستان اجرا شده است.

باختر مشخص نبودن "مقصر اصلی" در این میان را ناشی از "ضعف" حکومتی دانسته که نه تنها خود قادر به ایجاد فرصت مثبت نیست، بلکه از "فرصت های بادآورده" نیز نمی تواند بهره برداری کند و حتی گاه تحت حاکمیت این گونه دولت "یک حرکت مثبت نیز به مشکل جدی مبدل می شود."

به نظر نویسنده، حالا با اظهارات "متناقض" ناتو، رئیس جمهوری و وزارت داخله، اذهان مردم "مغشوش" شده و آنها نمی دانند که "خودسری" در کجاست؛ ناتو روسها را بدون اطلاع دولت به افغانستان آورده، یا چنانکه معاون وزارت داخله گفته در این مورد هماهنگی وجود داشته و یا این که کسانی "اطلاعات نادرستی را به رئیس جمهوری داده است.

پیش بینی باختر این است که احتمالا چند روز بعد حامد کرزی با گرفتن گزارش جامع تر به این نتیجه خواهد رسید که مساله چندان جدی نبوده و مقامات از حضور یا عدم حضور چند فرد روس در این عملیات اطلاع داشته اند و مساله خاموش خواهد شد، ولی مردم "مقصر اصلی" را نخواهند شناخت.

راه نجات دولت افغانستان را متهم به "سستی" در حفاظت از حاکمیت ملی کرده که به تعبیر نویسنده باعث "جسارت" خارجی ها برای اجرا کردن چنین "عملیات خودسرانه" در کشور شده است.

این روزنامه افزوده که اگر دولت افغانستان در گذشته نسبت به اقدامات "خودسرانه و تحقیرآمیز" نیروهای تحت فرمان ناتو در کشور با "جدیت" برخورد می کرد، امروز "عنان امور مملکتی به دست غربی ها نبود".

سرمقاله نویس راه نجات در ادامه تاکید کرده که آن چه که افغان ها را دچار "اوضاع فضاحت بار" کرده، پذیرش "وابستگی به بیگانگان" است.

راه نجات همچنین معتقد است تا زمانی که افغان ها روی پای خود نایستند و برای بی نیازی از دیگران تلاش نکنند، عنان خود را در دست کسانی خواهند دید که "سالها افغانستان را قربانی معاملات و معادلات سیاسی و اقتصادی خود کرده اند".

هشت صبح این امر که آقای کرزی از ناتو خواستار توضیحات در باره این عملیات شده را "طبیعی" توصیف کرده، ولی برای نویسنده این شگفت است که پلیس افغانستان در این عملیات شرکت کرده باشد و رئیس جمهوری را مطلع نکرده باشد.

به نظر نویسنده، این عملیات - که در آن حدود یک تن هروئین به ارزش ۵۰ میلیون دلار ضبط شد –، ضربه بسیار محکمی به طالبان و تروریست ها وارد کرد، ولی به تعبیر روزنامه، بی هیچ تردیدی باید با هماهنگی نیروها به اجرا گذاشته می شد.

هشت صبح افزوده که دولت افغانستان حق دارد که بر این گونه عملیات ها اشراف لازم داشته باشد و چنین کاری هم ممکن و هم ضروری است.

ماندگار نوشته این که روسها و آمریکایی ها سی سال پیش با هم "رویارویی" داشتند و سی سال بعد با هم "همکاری" دارند، حاوی این درس است که "دشمنان دیروز" می توانند "دوستان امروز" باشند.

نویسنده روزنامه معتقد است که دیگر روسها و آمریکایی ها به جای تقابل و رویارویی، همگرایی و همکاری را برگزیده اند و در همان جایی که سی سال پیش به رویارویی با هم می پرداختند، اکنون با یک دیگر کمک می کنند.

به نظر ماندگار، "هیچ چیز بعید به نظر نمی رسد، ولی آن چه قابل توجه است این است که قربانی این زد و بندها و سیاست بازی ها مردم صادق و پر از صفای کشور ما هستند."

چراغ در سرمقاله خود اظهارات اخیر حامد کرزی مسئولان نهادهای انتخاباتی در باره نتایج انتخابات حوزه انتخاباتی ولایت غزنی را نقد کرده و آنها را متهم به "جوسازی برای تغییر نتایج انتخابات" کرده است.

آقای کرزی گفته که انتخابات غزنی منجر به تامین "وحدت ملی" نشده و او خواستار اقدام نهادهای انتخاباتی برای تامین چنین وحدتی شده است. ناظران گفته اند که اشاره آقای کرزی به موفقیت نامزدها هزاره تبار و ناکامی نامزدهای پشتون تبار و رعایت توازن میان این دو قوم است.

به نظر چراغ محافلی در دولت تلاش دارند که بر نهادهای انتخاباتی "فشار" وارد کنند تا شماری از نامزدهایی را که رای کافی برای ورود به مجلس کسب نکرده اند، وارد مجلس کنند.

این روزنامه در عین حال در مطلب دیگری سخنان آقای کرزی را به "مختومه اعلام کردن روند دموکراسی" از سوی رئیس جمهوری تعبیر کرده و افزوده است که این اظهارات توجیه قانونی و ملی ندارد.