روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۰ عقرب

طرح مصالحه دولت افغانستان با طالبان، از مهمترین موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

هشت صبح در سرمقاله خود طرح مصالحه دولت حامد کرزی را به وضعیت جوانی تشبیه کرده که در عشق دختری سوخته و می گوید به دلیل این که او راضی به ازدواج با این دختر است، نیم کارش درست است، اما دختر اصلا از موضوع اطلاع ندارد.

روزنامه از قول ریچارد هولبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان نوشته که هنوز هیچ نشانه ای از این وجود ندارد که رهبری طالبان در مورد مصالحه با دولت افغانستان تغییری به وجود آمده باشد.

هشت صبح در ادامه مطلب خود این سخن آقای هولبروک را که گفته تا زمانی که "خلای تاریخی" میان افغانستان و پاکستان حل نشود، جنگ در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت، را نقد کرده است.

روزنامه پرسیده که آیا منظور از "خلای تاریخی" این است که افغانستان "حریم سیاسی" پاکستان شود. به نظر هشت صبح، موضوع اصلی طالبانیسم و جنگ هم همین است، نویسنده ولی پرسیده که آیا آمریکا برای همین به افغانستان آمده که این خواست پاکستان را بر مردم افغانستان تحمیل کند.

باختر نوشته که اگر غربی ها پاکستان را از "بازی دوگانه" باز دارد، آتش جنگ جاری در افغانستان خاموش خواهد شد، ولی مقامهای غربی به مشکلات افغانستان کمتر توجه می کنند. به نظر نویسنده، مصالحه با طالبان یکی از مواردی است که غربی ها و متحدان بین المللی افغانستان آن را جدی نگرفته اند.

باختر افزوده که هنوز جامعه جهانی به قدر کافی به اهمیت تلاشهایی که در کابل برای تامین صلح در افغانستان در جریان است، توجه نکرده اند و به همین دلیل آنها آن را جدی هم نگرفته اند.

به باور روزنامه، مطالبی که در رسانه های غربی منتشر و پخش می شوند، همه حاکی از عدم تمایل مقامهای غربی به تمکیل شدن روندی است که دولت افغانستان برای مصالحه با شورشیان در پیش گرفته، است.

راه نجات نوشته در حالی که دولت افغانستان به تلاشهای خود برای مصالحه با گروه طالبان شدت بخشیده است، این گروه به شروط خود برای آغاز گفتگوهای صلح افزوده است.

خروج نیروهای خارجی از کشور، از شروط اساسی این گروه بوده و به نوشته روزنامه، حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و آزادی زندانیان طالبان، از شرطهایی است که به شروط قبلی افزوده شده است.

به باور راه نجات، تکرار این شروط از سوی طالبان، تحقق مصالحه میان دولت و گروه طالبان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

به نوشته روزنامه، این در حالی است که پس از ده سال از فروپاشی گروه طالبان، این گروه دوباره قدرت یافته است و نه تنها در جنوب، بلکه در شمال کشور هم "به دلائل نامعلوم" دارای قدرت بیشتر می شوند. آرمان ملی اما مقامهای دولت افغانستان را متهم به "سهل انگاری" نسبت به گسترش دایره نفوذ طالبان در شمال کشور و وخامت اوضاع در آن جا کرده است.

روزنامه مناطق شمالی کشور را "پشت جبهه" دولت افغانستان دانسته و افزوده است که دولت با "سهل انگاری" در مورد پیشرفت طالبان به این مناطق، "خودکشی" می کند.

آرمان ملی در مطلب صفحه نخست خود نوشته است که حامد کرزی قصد دارد که رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیتی ملی خود را به دلیل "مخالفت او با مصالحه با شورشیان"، برکنار کند.

به نوشته روزنامه، آقای کرزی تلاش دارد که آقای اسپنتا را به عنوان یکی از "آخرین موانع" در برابر مصالحه با طالبان در دولت خود از سر راه بردارد و علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله/کشور را به جای او تعیین کند.