دستاوردهای سینماگران افغان در جشنواره های بین المللی

در مجله فرهنگی بیست و دوم اکتبر دستاوردهای سینماگران افغانستان در جشنواره های بین المللی را بررسی می کنیم، از موفقیت یک سینماگر آلمانی افغان تبار در اروپا می گوییم، و از همایشی در لندن در مورد نقش رسانه ها در بازتاب وضعیت پناهندگان در اروپا.

موفقیت سینماگران افغانستان در جشنواره دیدار در تاجیکستان، و پیش از آن تقدیر از فیلمهایی از افغانستان در جشنواره های ونیز و برلین، به دنبال کسب دستاوردهایی برای اهالی فیلم این کشور در عرصه جهانی نظیر کسب جایزه گلدن گلوب یا کره طلایی برای فیلم اسامه صورت می گیرد.

به باور کارشناسان عرصه سینما، ده سال اخیر در افغانستان به دنبال یک وقفه طولانی شاهد رشد چشمگیری بوده و یکی از نشانه های بارز آن حضور سینماگران افغان در جشتواره های بین المللی به شمار می آید. این موضوع را با لطیف احمدی رییس موسسه افغان فیلم و رازی محبی که در دو دوره جشنواره ونیز در ایتالیا شرکت داشته در میان گذاشته ایم.

این هفته همچنین به فیلم شهاده پرداخته ایم که به دنبال کسب امتیاز در جشنواره امسال جشنواره سینمایی بین المللی برلین، در محافل فرهنگی و هنری آلمان مورد استقبال قرار گرفته است.

این فیلم که به موضوع افراط گرایی اسلامی در اروپا پرداخته، ساخته برهان قربانی سینماگر جوان آلمانی افغان تبار است که در سنین کودکی همراه با خانواده اش به آلمان پناهنده شده است. آقای قربانی می گوید که نگاههای انتقادی در آلمان به این فیلم باعث شده تا پیوند با گذشته و تعلق به فرهنگی آسیایی اش در او تقویت شود.